De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

24 oktober 2012

VACATURE: Programma manager bij Forum voor Programma Immigratie & Burgerschap (Migratierecht)

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken te Utrecht is een landelijk expertisecentrum op het gebied van multiculturele vraagstukken. FORUM zet zich in voor een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen op basis van gelijkwaardigheid kunnen participeren.
FORUM wil een substantiële bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de multiculturele ontwikkeling. FORUM doet dit door middel van een breed scala van producten en diensten: publicaties, adviezen, trainingen, methodische handleidingen, beleidsbijdragen, debatten.


Als kennisinstituut onderhoudt FORUM nauwe relaties met de in migratierecht gespecialiseerde deskundigen bij universiteiten en de rechtspraktijk. Het kennispakket van FORUM op het terrein van migratierecht ontleent zijn economische waarde en sociale legitimatie aan de behoeften van de rechtspraktijk. De Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) is een vitaal netwerk van in het migratierecht gespecialiseerde advocaten, waarbij thans zo’n 650 leden zijn aangesloten. Voor de advocatuur in het migratierecht is dit gevestigde netwerk vanouds een factor die de gezamenlijkheid, het delen van dezelfde problemen en het opdoen van gezamenlijke (vernieuwende) inzichten benadrukt.
De juridisch geschoolde medewerkers van het FORUM-programma Migratierecht verrichten een aantal met elkaar samenhangende en verweven taken die leiden tot:

Een vast aanbod kleinschalige werkcursussen en actualiteitscursussen en twee grootschalige WRV-kennisbijeenkomsten

De gestructureerde opname en verrijking van op de migratierechtelijke rechtspraktijk gerichte documentatie en informatie in de databank Migratieweb. De databank is 24 uur per dag toegankelijk voor abonnees.

De verstrekking van korte adviezen tijdens een spreekuur en schriftelijke deskundigenadviezen aan voornamelijk de advocatuur.

Het jurisprudentietijdschrift JV dat door FORUM samen met de Sdu wordt uitgegeven.

Het vaktijdschrift A&MR dat door FORUM samen met VluchtelingenWerk Nederland wordt uitgegeven. A&MR heeft een eigen website (www.asielenmigrantenrecht.nl ) gebaseerd op de Migratieweb databank.
Daarnaast huisvest het programma het secretariaat van de Commissie Meijers, een permanente commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-,. vluchtelingen – en strafrecht, die adviezen geeft over voorgenomen regelgeving van de Europese Unie en met name let op de rechten van het individu en het democratisch gehalte van de besluitvorming.

Op dit moment bestaat een vacature bij dit programma voor een
Programmamanager (m/v)
Immigratie & Burgerschap (Migratierecht)
voor 28,8 uren per week (80%)

Uw profiel
Wij zoeken een vakinhoudelijke specialist (academisch niveau) op het gebied van migratierecht. U bent verantwoordelijk voor de resultaten en het personeels-, financiële en organisatiebeleid van het programma. U heeft een stevige persoonlijkheid en geeft met enthousiasme leiding aan het team. U bent een sparringpartner voor het bestuur. De competenties die wij vragen zijn analytische, communicatieve, leidinggevende en commerciële vaardigheden. Voor deze laatste dient u in staat te zijn kansen te creëren. U bent in staat veranderingen te bewerkstelligen en allianties aan te gaan. U gaat niet alleen volledig voor uw vak maar koppelt ook uw gedrevenheid aan een uitgesproken markoriëntatie: ideeën die business genereren. U gebruikt uw creativiteit voor het ontwikkelen van concepten waaraan de markt behoefte heeft.
Kortom, u bent een inhoudelijke specialist met uitstekende managementvaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 4.455,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling van 36 uur per week. Daarenboven wordt in december een eindejaarsuitkering ontvangen van 8,3% van het totale bruto jaarloon. U wordt in eerste instantie aangesteld voor de periode van één jaar. De CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing.

Uw reactie
Uw sollicitatie kunt u tot en met 25 oktober 2012 richten aan mevrouw L. Sayin, Hoofd HRM, Postbus 201, 3500 AE UTRECHT, of naar e-mail adres van mevrouw L. Hoogendoorn, Medewerkster HRM: l.hoogendoorn@forum.nl. Inhoudelijke inlichtingen kunt u inwinnen bij prof. mr. Pieter Boeles, Programmamanager (030-2974390) op alle werkdagen behalve de woensdagen.

Vacature opgestuurd door Gart Adang


Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator