De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

09 april 2010

Commissie Gelijke Behandeling wordt College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie om een mensenrechteninstituut op te richten.

Het kabinet besloot in juli 2008 dat er een dergelijk instituut moest komen. Hiermee wordt vormgegeven aan de door Nederland ook in internationaal verband ondersteunde wens dat elk land over een onafhankelijk instituut voor de rechten van de mens beschikt. Het mensenrechteninstituut wordt gecombineerd met de al bestaande Commissie gelijke behandeling, waardoor een nieuwe organisatie ontstaat: het College voor mensenrechten en gelijke behandeling. De huidige taken van de Commissie gelijke behandeling gaan ongewijzigd over naar het nieuwe instituut. De nieuwe organisatie gaat van start bij inwerkingtreding van de wet.

Het kabinet hecht veel belang aan een effectieve mensenrechtenbescherming in binnen- en buitenland. Met dit onafhankelijke instituut ontstaat samenhang én een centraal aanspreekpunt voor Nederlandse en internationale organisaties op dit terrein. De nieuwe organisatie heeft tot doel de rechten van de mens, in het bijzonder het recht op gelijke behandeling, in Nederland te beschermen en de naleving daarvan te bevorderen. Bijvoorbeeld door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen en aanbevelingen te doen en door voorlichting te geven. De nieuwe organisatie krijgt ook de taak om te oordelen op basis van de gelijkebehandelingswetgeving: deze taak is momenteel belegd bij de Commissie gelijke behandeling.

Nederland komt met dit besluit de toezegging aan de Verenigde Naties en de Raad van Europa na om een nationaal mensenrechteninstituut op te richten. De taken, bevoegdheden en samenstelling van het instituut voldoen aan de door de VN gestelde eisen (Paris Principles). Hierdoor komt Nederland in aanmerking voor de A-status op het gebied van mensenrechten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Bron: http://www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief-2010/100401commissie-gelijke-behandeling-wordt-college-voor-mensenrechten-en-gelijke-behandeling.aspx?cp=34&cs=579

Wie weet of het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling wat voor de vreemdelingenrechtelijke praktijk kan gaan betekenen?Artikel 3 EVRM is tenslotte een mensenrecht itt de bescherming uit het Vluchtelingenverdrag (vaste tentamenvraag van mij voor het HBO).

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator