De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

05 juli 2016

Hoe kan je vinden dat iedereen in Nederland moet mogen blijven en dan zulke BRAAK-stukken schrijven en andere mensen onwelkom verklaren?

Jaren geleden was ik als publiek bij een bijeenkomst waarbij mensen uit verschillende invalshoeken keken naar terugkeer van vreemdelingen. Ik kan me nog advocate Patricia Scholtes herinneren en een meneer van DTenV. Er zou ook een mevrouw uit Somalie komen praten over hoe het nou is als je geen verblijfsvergunning krijgt maar zelf meent dat je niet terug kunt. Juist naar de mevrouw was ik zo nieuwsgierig dat ik helemaal naar Amsterdam was gekomen. Echter daar bleek dat mevrouw toch maar niet wilde spreken in de zaal maar buiten met een groepje herrie stond te maken zodat we in de zaal moeite hadden de andere mensen te verstaan. Ik moest me er weerhouden om haar eens niet even te gaan vertellen wat ik van haar ondemocratische gedrag vond.

Hier moest ik opeens aan denken toen ik het navolgende stuk las. Blijkbaar mag je als directeur van DTenV of als politieman niet voor bijstand aan vluchtelingen zijn? Halllooooooo Sinds wanneer denkt iemand te kunnen bepalen wie bij een bijeenkomst is? En ook hier moet men een vergelijkbaar initiatief als bovengenoemd afbranden. Immers alle vriendjes moeten in Nederland kunnen blijven en liefst met geld toe dus waarom zou iemand na mogen denken over alternatieven rond de asielprocedure. Trouwens, waar men bij de Asielzoekmachine mee kwam uiteindelijk waren juist heel verrassende suggesties zoals bijvoorbeeld de kamer waar een Nader Gehoor plaatsvindt minder steriel en vriendelijker maken. Dat doen ze al jaren in wachtkamers van ziekenhuizen maar welke vreemdelingenrecht jurist denkt nou na over stressverlaging voor muurschilderingen. Nee daar moet je kunstenaar voor zijn.

Maar kijk dit is nou hoe dan onze anarchistische broeders er tegenaan kijken:


DT&V directeur Rhodia Maas niet bij Nacht voor de Vluchteling na protest tegen deelname

Nieuws, gepost door: Actgiegroep 'Stop DT&V! Stop deportaties!' op 30/06/2016 06:01:11 Wanneer: 30/06/2016 - 14:12
Op 12 juni maakten we bekend dat Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) met een team, waarin ook directrice Rhodia Maas, mee zou lopen tijdens de Nacht van de Vluchteling. Ook zou ook het racistische politiekorps van Den Haag dat afgelopen maandag, een jaar na de moord op Mitch Henriquez, opnieuw repressief optrad, meelopen. We riepen op om uitdrukking te geven aan je afkeuring.

Dat laatste hebben veel mensen gedaan. In de week voor de Nacht van de Vluchteling werd het protest de organisatie, die verder weigerde op vragen en kritiek in te gaan, teveel: de teampagina's van zowel de DT&V als de politie werden verwijderd. We kunnen nu melden dat het protest ertoe geleid heeft dat Rhodia Maas besloten heeft om niet mee te lopen met de Nacht van de Vluchteling. Deze informatie is afkomstig van een verslag van de slotbijeenkomst van 'De Asielzoekmachine' (die eigenlijk 'De Deportatiemachine' had moeten heten, maar dat terzijde). Ook tijdens deze bijeenkomsten was Rhodia Maas als verkoopster van het misdadige deportatiebeleid te vinden. De Nederlandse polder op haar best. In het verslag staat:
<< Directeur Rhodia Maas van Dienst Terugkeer & Vertrek vertelde gisteren tijdens de netwerkbijeenkomst dat zij zich – na intimiderende berichten en signalen – gedwongen zag af te zien van deelname aan De Nacht van de Vluchteling. “Jammer, want we moeten juist met elkaar in gesprek blijven. Dit beleid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.” >>
Het is natuurlijk volkomen terecht dat protest Rhodia Maas ertoe genoopt heeft zich terug te trekken. Zelfs “gedwongen”. Rhodia Maas mag dat wat ons betreft best zo ervaren. Ze zou hier een les uit kunnen trekken, namelijk hoe het moet zijn om onder dwang iets te doen wat je niet wilt. Uiteraard gaat de vergelijking mank, want waar vluchtelingen met harde hand door politie en marechaussee de grens over worden gezet, kan Maas op diezelfde harde hand rekenen om zich te laten beschermen. Maar toch, het was voelbaar. Voor het overige is het natuurlijk geklaag van iemand die een terreurbewind voert en zichzelf graag in de slachtofferrol plaatst.
Maar terwijl Rhodia Maas afzag van deelname, deed Hans Faber nog wel aan de loop vanuit Rotterdam mee, weten we nu. Faber is directeur internationale aangelegenheden van de DT&V, een man die voortdurend over de wereld heen en weer vliegt om deportatiedeals te sluiten met landen als Guinee. Hij fungeert samen met Rhodia Maas op twitter als uithangbord voor de DT&V.
De reeks bijeenkomsten onder de noemer 'De Asielzoekmachine is de laatste tijd een belangrijk onderdeel van hun propaganda. Als je nu de opmerking van Maas bekijkt die wij hierboven citeerden, zie je in een enkel oogopslag duidelijk wat het doel van deze 'asielzoekmachine'-bijeenkomsten is: het medeplichtig maken van deelnemers aan het beleid, zodat vol kan worden gehouden dat dit een keuze is van ons allemaal. Het is “onze gezamelijke verantwoordelijkheid”, opdat ambtenaren van de DT&V en andere repressieve staatsinstrumenten daarmee de handen in onschuld kunnen wassen.
We vragen ons af wat deelnemende NGO's bezielt om aan dit soort bijeenkomsten mee te werken. Wezenlijk zal hun bijdrage niets veranderen en de DT&V maakt er goede sier mee. Zo'n dienst kan nooit je gesprekspartner zijn. Datzelfde geldt voor de deelnemende IND, directeur Rob van Lint van die dienst zat er ook bij en kon enthousiast vertellen dat de verhoorkamers wat zullen worden opgepimpt om vluchtelingen te verleiden zich op hun gemak te voelen op het moment dat ze op hun hoede zouden moeten zijn. Immers, wie makkelijk praat kan vergeten dat de ambtenaar aan de andere kant van het bureau er op uit is om de kleinste vergissing aan te grijpen voor een afwijzing van het asielverzoek. Zoiets heet dan een “verbetering” en de bedenker zal er wel trots op zijn dat het idee door de IND wordt overgenomen.
Het is makkelijk praten in de salons van de Nederlandse polder, als je papieren voor verblijf hebt, maar de realiteit is dat al die organisaties zich laten gebruiken om de met bloed besmeurde handen van Maas en Van Lint te ontsmetten en het gezellig met elkaar eens te worden over de aanpak van 'het vluchtelingenprobleem'. Ons kent ons. Voor je het weet loop je (de uitvoerders van) het beleid te verdedigen tegen hen die ertegen protesteren. Zo kun je worden uitgespeeld tegen mensen die in actie komen tegen al dat gladstrijken van de harde realiteit van opsluiting en deportaties wanneer hen wordt verweten dat zij “intimiderende berichten en signalen” afgeven. Wake up! Dat is net zoiets als zeggen dat mensen gedwongen het land uitzetten “hulp bij terugkeer” is.
De DT&V doet er bij monde van Maas de laatste tijd alles aan om zichzelf te verkopen als een instituut waarmee gepraat kan worden over verandering. Zo was Maas bijvoorbeeld te vinden in een 'talkshow' na afloop van de filmvertoning 'Fit to Fly' in het Nationale Toneel in Den Haag op 2 juni. Het Nationale Toneel tweette zonder gene na afloop: “'De nuance komt gelukkig steeds meer voor in het debat', aldus Directeur Dienst Terugkeer & Vertrek na 'Fit to fly'”. Dat die nuance volledig ontbreekt wanneer je als kind 's morgens om zes uur van je bed wordt gelicht voor een enkele reis Kamp Zeist – Geen Toekomst, zal de organisatoren een rotzorg zijn. Als wij maar genuanceerd kunnen debatteren.
In een andere poging om de mensonterende praktijken met de hulp van meedenkende organisaties glad te strijken, vond er op 10 juni een bijeenkomst plaats over 'kinderen in terugkeerproces' zoals dat zo mooi heet. Rhodia Maas tweette na afloop: “Mooie oogst aan verbetervoorstellen (...) wordt vervolgd!” Over de pas in gebruik genomen gezinsgevangenis op Kamp Zeist hoor je intussen niemand, of het moet de trotse presentatie ervan zijn op de website van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Overigens gaat Rhodia Maas net als Hans Faber ook geregeld ongehinderd de grens over om deportatiezaken te regelen. Op 8 juni tweette zij: “Goed bezoek aan Griekse collega's binnenlandse zaken. Gesprekken hoe (vrijwillige) terugkeer vorm te geven.” De lange arm van de DT&V rijkt ver.
Nederland ziet zichzelf nog altijd als EU gidsland op het gebied van asielbeleid. Dat blijkt ook uit de doelen die het zich heeft gesteld tijdens het EU voorzitterschap dat aanstaande vrijdag afloopt. Doelen, die helaas gehaald zijn, zoals de deal met Turkije en de oprichting van de Europese grenswacht met meer bevoegdheden dan Frontex had.
Meedenken met het Europees beleid gericht op het tegenhouden en deporteren van vluchtelingen, met zoveel doden tot gevolg, is het slechtste wat je kunt doen. Het legitimeert dit beleid. Het systeem laat zich niet veranderen, al zal het zelf een marginale kosmetische verandering presenteren als een grote positieve stap. Overlegpartners kunnen deze op hun beurt presenteren als hun verdienste en zeggen dat het de goede kant op gaat. Het wordt tijd dat ze daarmee ophouden. Artsen Zonder Grenzen gaf onlangs het goede voorbeeld door geen geld meer van de EU te willen aannemen. Wie volgt?
Er is maar een mogelijke goede verandering en dat is een einde aan het afsluiten van een deel van de wereld voor gepriviligeerde mensen die rechtstreeks profiteren van de nood aan de andere kant van de metershoge hekken met NATOdraad. Laten we daarom de zaken benoemen zoals ze zijn. Laten we niet om de waarheid heen draaien. Niet meelullen maar actie. Stop deportaties! Stop DT&V! En stop mee te werken met staatspropaganda!
Actgiegroep 'Stop DT&V! Stop deportaties!'


 Hier geplaatst: https://www.indymedia.nl/node/34197


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator