De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

22 oktober 2014

Dossier Ebola: Uitzetten naar Liberia mag (uitspraak), Nigeria Ebola vrij (artikel), politiek tegen uitzetten (artikel), brief Teeven

Staatssecretaris mag man uitzetten naar Liberia


De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mag een man naar zijn land van herkomst uitzetten. Dat is het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant. De 31-jarige Liberiaan stelde onder meer dat hij bij terugkeer naar Liberia een reëel risico loopt op besmetting met het ebolavirus. Het virus heerst in Liberia en daarom is uitzetting volgens hem in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

De voorzieningenrechter toetst of de staatssecretaris de man mag uitzetten. Volgens de rechter heeft de man niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een reëel risico op besmetting met het ebolavirus. Uit de actuele informatie van de World Health Organisation (WHO) kan niet worden afgeleid dat iedere vreemdeling bij terugkeer naar Liberia een dergelijk risico op besmetting loopt.

De voorzieningenrechter acht van belang dat uit die actuele informatie blijkt dat het risico op besmetting klein is, tenzij mensen direct zijn blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen van een (overleden) patiënt. De man kan dus voorzorgsmaatregelen treffen om niet besmet te raken met het ebolavirus. Dat de minister van Buitenlandse Zaken in verband met de ebola-uitbraak een negatief reisadvies geeft voor Liberia en dat de Belgische autoriteiten vanwege de ebola-uitbraak vreemdelingen niet uitzetten naar Liberia, maakt dat risico niet anders. De voorzieningenrechter oordeelt dat het besluit van de staatssecretaris rechtmatig is.

ECLI:NL:RBDHA:2014:12848

Bron: http://rechtennieuws.nl/42903/staatssecretaris-mag-man-uitzetten-naar-liberia.html

ECLI:NL:RBDHA:2014:12848

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 20-10-2014
Datum publicatie 20-10-2014
Zaaknummer AWB 14/20542
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie
Voorlopige voorziening. Liberia. Uitzetting. Artikel 3 EVRM. Ebola-virus. Reëel risico. Kans op besmetting.
De voorzieningenrechter is voorts van oordeel dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat als gevolg van de ebola-uitbraak de situatie in Liberia zodanig is dat iedere vreemdeling, ongeacht de individuele omstandigheden, bij terugkeer een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM dan wel dat verzoeker een dergelijk risico loopt. Verweerder heeft onder verwijzing naar recente informatie van het WHO uiteengezet dat hij zich op de hoogte stelt van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de ebola-uitbraak in Liberia. Verzoeker heeft de juistheid van die informatie niet bestreden. Uit die informatie kan niet worden afgeleid dat iedere vreemdeling bij terugkeer naar Liberia een reëel risico loopt als hiervoor bedoeld, terwijl dit evenmin kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat onder meer de minister van Buitenlandse Zaken in verband met de ebola-uitbraak een zogenaamd negatief reisadvies heeft afgegeven voor Liberia en de Belgische autoriteiten in verband met de ebola-uitbraak vreemdelingen niet gedwongen uitzetten naar Liberia. Dat, zoals verzoeker aanvoert, hij zichzelf op straat, zonder enige voorziening of middelen zal dienen te handhaven, en dit het risico op besmetting voor hem groter zou maken, betekent niet dat verzoeker een reëel risico loopt op besmetting met het ebola-virus. In dit verband is van belang dat zoals blijkt uit de door verweerder aangehaalde informatie het risico op besmetting met het ebola-virus klein is, tenzij mensen direct zijn blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen van een (overleden) patiënt, zodat verzoeker aldus voorzorgsmaatregelen kan treffen om niet besmet te raken met het ebola-virus. De enkele mogelijkheid op besmetting met het ebola-virus is onvoldoende om te concluderen dat sprake is van een reëel risico in de zin van artikel 3 van het EVRM.

 Vindplaats: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:12848


Nigeria is nu ook ebolavrij

Nigeria is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) helemaal ebolavrij. Er zijn al zes weken geen nieuwe gevallen gemeld in het West-Afrikaanse land.
‘De epidemie is gestopt in Nigeria. Het gaat om een spectaculair resultaat dat aan de hele wereld laat zien dat ebola een halt toe te roepen is’, verklaarde de vertegenwoordiger van de WHO in Nigeria, Rui Gama Vaz, op een persconferentie in Abuja.
De laatste besmetting werd in Nigeria op 5 september gerapporteerd. Het land kreeg lof van de internationale gemeenschap voor de manier waarop met de ebola-epidemie werd omgegaan. Het was de Liberiaans-Amerikaanse diplomaat Patrick Sawyer die de ziekte in juli het land binnenbracht. In augustus werd er in Nigeria door president Goodluck de noodtoestand uitgeroepen. Eind september meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de epidemie in Nigeria onder controle was.Hoe kregen Nigeria en Senegal ebola eronder?

Ebola lijkt zich minder snel over West-Afrika te verspreiden dan gevreesd. De ziekte is de afgelopen zeven maanden in vijf landen uitgebroken, met tot nu toe zeker 9.000 besmettingen en meer dan 4.500 doden. Maar waar ebola in Liberia, Guinee en Sierra Leone nog altijd oprukt, lijken de uitbraken in Senegal en Nigeria tot staan gebracht

Lees verder in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/buitenland/hoe-kregen-nigeria-en-senegal-ebola-eronder~a3772750/

"Sierra Leone heeft hulp hard nodig"

Don Keus is voorzitter van de Lion Heart Foundation
Don Keus is voorzitter van de Lion Heart Foundation Maino Remmers/NOS
Door verslaggever Maino Remmers
"Als ze daar iets nodig hebben, direct bestellen. Container laden en weg ermee en niet veertien dagen vergaderen, want dan ben je te laat." Hans Kievit, teler in Deil, is een man die weet van aanpakken. Hij verzamelt hulpgoederen voor de bevolking van Sierra Leone.
Behendig rijdt de vorkheftruck weer een pallet naar de klaarstaande container op het erf. Duizenden mondkapjes, handschoenen, rubber laarzen en lang houdbaar voedsel. De afgelopen maand bijeengebracht door de Lion Heart Foundation, die al enkele jaren actief is in het dorp Yele in het midden van Sierra Leone.
Ook daar heeft ebola toegeslagen. "Het is een steeds groter wordende olievlek, het einde is nog lang niet in zicht", verzucht Don Keus, voorzitter van de foundation. Vanmiddag vertrekken twee containers met 24 ton goederen naar de haven van Antwerpen.

Dringend nodig

Don Keus is oud-marinier en sinds een jaar of acht actief in Sierra Leone. Zijn hulporganisatie repareerde een waterkrachtcentrale en bouwde onder meer een palmoliefabriek en een ziekenhuis. In juni was hij er voor het laatst. "Toen al zag je dat ebola een groot probleem begon te worden."
In Yele (10.000 inwoners) ging het mis en moest het ziekenhuis de deuren sluiten om verdere besmetting te voorkomen. Twee Nederlandse artsen die daar werkten, werden onlangs onderzocht omdat ze koorts kregen, maar het bleek uiteindelijk geen ebola te zijn.
In Yele ligt nu een deel van het werk stil. Medewerkers van het elektriciteitsbedrijf mogen bijvoorbeeld geen storingen verhelpen op het platteland. "De situatie lijkt redelijk onder controle maar deze hulpgoederen zijn dringend nodig", zegt Keus. Zo gaan er in de containers ook chemicaliën mee die nodig zijn voor de waterzuiveringsinstallatie. Maar ook lijkzakken en een soort pindakaas. "Vezelrijk voedsel dat je lang goed kunt houden."

Lees verder hier bijde NOS: http://nos.nl/artikel/711922-sierra-leone-heeft-hulp-hard-nodig.html

"Asielzoeker niet naar ebola-land"

Lichaam van een overleden ebola-patiënt wordt weggedragen EPA
Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie moet tijdelijk geen asielzoekers meer terugsturen naar Guinee, Sierra Leone en Liberia vanwege de ebolacrisis. Dat vinden SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks, meldt het radioprogramma De Ochtend.
De oppositiepartijen vinden het inhumaan om uitgeprocedeerde asielzoekers nu naar die landen terug te sturen. Ook meet het kabinet "met twee maten", zegt D66-Kamerlid Schouw in het programma. "Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt het af om naar die landen af te reizen, maar het ministerie van Justitie zegt dat asielzoekers best terug kunnen."
Volgens Schouw moet Nederland een voorbeeld nemen aan België. Daar werd eerder al besloten dat asielzoekers niet teruggestuurd worden naar landen waar ebola heerst.

Doorgaan

Staatssecretaris Teeven vindt dat het risico niet groot genoeg is, dus voorlopig laat hij de uitzettingen doorgaan. Het is volgens hem niet nodig "bijzonder toelatings- en terugkeerbeleid te formuleren" voor asielzoekers uit die landen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.
Teeven wordt continu op de hoogte gehouden van de situatie in landen waar het virus heerst door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die laatste adviseert op dit moment geen reisbeperking naar die landen.


Lees verder bij de NOS hier:  http://nos.nl/artikel/711926-asielzoekers-niet-naar-ebolalanden.html

Brief TeevenUw Kamer heeft mij op 1 oktober jongstleden verzocht informatie te verstrekken over het beleid voor asielzoekers naar landen waar ebola heerst en over het beleid voor migranten die naar Nederland komen uit landen waar ebola heerst. Met deze brief kom ik aan uw verzoek tegemoet.

Op grond van de huidige omstandigheden en de informatie die mij ter beschikking staat, ben ik van mening dat het niet nodig is bijzonder toelatings- en terugkeerbeleid te formuleren voor asielzoekers die uit de landen komen waar ebola heerst en voor migranten die naar de betreffende landen terugkeren. Uiteraard zijn er in de uitvoeringspraktijk wel de nodige maatregelen getroffen. Hierna licht ik een en ander graag toe.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volgt de vrijwel dagelijkse updates van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO adviseert op dit moment geen reis- of handelsbeperkingen vanwege de ebola-uitbraak. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uw Kamer uitgebreid over de ebola-problematiek geïnformeerd in antwoord op schriftelijke vragen van het lid-Van Klaveren[1]. De Internationale Organisatie voor Migratie ondersteunt vreemdelingen die naar landen willen terugkeren waar ebola heerst op gebruikelijke wijze.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) ontraadt momenteel alle reizen naar Liberia, Sierra Leone en Guinee. Het reisadvies geldt niet zozeer vanwege een verhoogd risico op besmetting, maar omdat de veiligheidssituatie voor de reiziger in het geding kan zijn. Hierbij kunt u denken aan: toegenomen sociale onrust, binnenlandse reisbeperkingen, gesloten grensovergangen, geannuleerde vluchten en mogelijk geen of een zeer beperkte toegang tot medische zorg. Het reisadvies van BZ voor Liberia, Sierra Leone en Guinee heeft niet automatisch tot gevolg dat het vreemdelingenbeleid moet worden aangepast. Het doel, het kader en de afwegingen van beide verschillen van elkaar.

In gerechtelijke procedures brengen vreemdelingen in toenemende mate naar voren dat zij niet kunnen terugkeren vanwege de uitbraak van ebola. Vooralsnog wordt dit door rechtbanken niet gehonoreerd, aangezien geen sprake is van een direct levensbedreigende situatie voor elke persoon die naar de betreffende landen terugkeert. De drempel die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is aangelegd om een beroep op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wegens medische omstandigheden te doen slagen, ligt hoog. Het moet aannemelijk zijn dat een gevaar voor lijf en leden volgt; de enkele mogelijkheid is onvoldoende.

Met uitzondering van België is het beleid in andere Europese landen om reden van de ebola-uitbraak niet gewijzigd. De landen zien in het algemeen geen beletselen voor gedwongen terugkeer. In de praktijk worden vreemdelingen daadwerkelijk naar de betreffende landen uitgezet.

Uitvoeringsmaatregelen
Bij alle vreemdelingenketenpartners is aandacht voor de ebola-uitbraak. Aan de grens zijn speciale handelingsprotocollen in werking gesteld en draaiboeken beschikbaar conform de Wet Preventieve Geneeskunde ten aanzien van reizigers. De medewerkers van de Koninklijke Marechaussee hebben instructies gekregen over hoe zij in voorkomende gevallen moeten handelen. De medische hulpdiensten op Schiphol hebben de beschikking over de benodigde (hulp)middelen. Vreemdelingen die naar landen worden uitgezet waar ebola heerst, krijgen conform de richtlijnen een folder uitgereikt. De Schipholmedewerkers moeten daarop toezien.

De landen waar ebola heerst, hebben ook zelf maatregelen aan de grens getroffen. Er worden temperatuurmetingen verricht bij iedereen die het land binnenkomt en het land verlaat.

De kans dat het ebola-virus zich via de instroom van asielzoekers in Nederland ongecontroleerd zal verspreiden, wordt als zeer beperkt ingeschat. Evengoed zijn medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers verzocht om personen met hoge koorts, die korter dan drie weken geleden vanuit Guinee, Sierra Leone, Liberia of Nigeria naar Nederland zijn gekomen, direct onder de aandacht van de medewerkers van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) te brengen. Het GCA heeft hun medewerkers hiervan op de hoogte gesteld. Overigens is de jaarlijkse instroom van asielzoekers uit de betreffende landen relatief gering. Ook de caseload van de DT&V is voor de meest getroffen landen gering.


De Nederlandse overheid volgt de ontwikkelingen op de voet. Zoals gezegd, leiden de huidige omstandigheden niet tot het wijzigen van het toelatings- of terugkeerbeleid. Mocht hierin verandering komen, zal ik uw Kamer daarover uiteraard berichten.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

 F. Teeven


Ik word normaal niet beschouwd als iemand die van alles zielig vind in vreemdelingenland, maar beseft de heer Teeven niet de angst die iemand zal voelen door naar een land te worden gestuurd waar zo'n ziekte heerst. Alsof je naar een aflevering van The Living Death wordt gestuurd. Ja misschien is het in de praktijk niet zo erg. Maar als je al jaren daar weg bent en niet precies weet hoe de situatie zal zijn en hoe je maatregelen kan nemen is dan alleen al die doodsangst niet een levensbedreigend iets? Worden we er als Nederland nou zo'n stuk minder van als we zouden zeggen "We schorten uitzettingen voor een maand op"? Zeker nu het er op lijkt dat Ebola tot staan komt in bepaalde landen.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator