De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 mei 2013

Beleid voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven

Voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en geen verblijfsvergunning hebben heeft de Nederlandse overheid een regeling gemaakt, de Regeling langdurig verblijvende kinderen. Tot 1 mei 2013 kon men zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de zogenaamde ‘overgangsregeling’. Dat was een tijdelijke regeling, die nu is afgelopen.
Ook na 1 mei 2013 is er beleid voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven, de zogenaamde 'definitieve regeling'. De voorwaarden daarvoor zijn wel anders dan die gelden voor de overgangsregeling. Klik hier voor meer informatie over de definitieve regeling.

 Daar staat vandaag het volgende:

Alles over de Regeling langdurig verblijvende kinderen 

 

Wat is de Regeling langdurig verblijvende kinderen?

Voor kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en geen verblijfsvergunning hebben, heeft de Nederlandse overheid een regeling gemaakt. Deze regeling maakt het mogelijk dat zij - als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - in Nederland mogen blijven.

Tot wanneer kan ik deze verblijfsvergunning aanvragen?

Tot 1 mei 2013 kon je op grond van de zogenaamde ‘overgangsregeling’ in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Dit was een tijdelijke regeling en deze geldt nu niet meer.

Ook na 1 mei 2013 is er beleid voor kinderen die langdurig in Nederland verblijven, de zogenaamde 'definitieve regeling'. De voorwaarden daarvoor zijn wel anders dan die golden voor de overgangsregeling. De voorwaarden voor de definitieve regeling staan hieronder.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de Regeling langdurig verblijvende kinderen?

Misschien is deze regeling wel op jou en je familie van toepassing. Als jij van deze regeling gebruik wilt maken, dan moet je een verblijfsvergunning aanvragen. Voordat je dat gaat doen, is het belangrijk om goed te lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen. Die voorwaarden zijn:
 • Je bent jonger dan 19 jaar op het moment van de aanvraag;
 • Je hebt nog geen verblijfsvergunning;
 • Er moet voor jou asiel zijn aangevraagd. Dat kun je zelf hebben gedaan of iemand heeft dat voor jou gedaan of (een van je) ouder(s) heeft asiel aangevraagd voordat je geboren was;
 • Die asielaanvraag moet zijn ingediend voordat je 13 jaar oud was;
 • Je hebt na die asielaanvraag voor een periode van 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland gewoond;
 • Je hebt zonder onderbreking al die tijd contact gehad met de IND, DT&V, COA of de Vreemdelingenpolitie. Ben je als alleenstaande minderjarige vreemdeling naar Nederland gekomen? Dan komt daar ook nog voogdijinstelling Nidos bij;
 • Jij, je ouders, broers en zussen, zijn niet in aanraking geweest met de politie;
 • Niemand van jullie gezin wordt door de IND verdacht van een oorlogsmisdrijf;
 • Bij de asielaanvraag moeten je juiste naam en nationaliteit zijn opgeven en het liefst zijn aangetoond met documenten;
 • Je hebt meegewerkt aan je vertrek.
 • Je hebt de EU niet verlaten zonder dat de IND dat wist;
 • Je belooft in een verklaring dat je alle procedures die nog lopen intrekt, als je een verblijfsvergunning krijgt.

Is deze verblijfsvergunning ook voor mijn gezinsleden?

Jazeker. Als jij een verblijfsvergunning krijgt op grond van de Regeling langdurig verblijvende kinderen kunnen jouw gezinsleden ook een vergunning krijgen. Het gaat dan om je ouders, broers en zussen. Zijn je broers of zussen meerderjarig? Dan krijgen zij alleen een verblijfsvergunning als zij nog bij jou en je ouders wonen.
Ben je zelf inmiddels meerderjarig en heb je een eigen gezin? Dan komt ook je echtgenoot of partner in aanmerking voor een verblijfsvergunning en je minderjarige kinderen. Hou er wel rekening mee dat je ouders, broers en zussen dan geen vergunning kunnen krijgen. Voor alle gezinsleden geldt dat zij hun aanvraag tegelijk met de jouwe moeten indienen.

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning voor de Regeling langdurig verblijvende kinderen aan?

Je moet de IND via een telefoongesprek laten weten dat je een aanvraag in wil dienen voor de Regeling langdurig verblijvende kinderen. Je kunt zelf bellen via het telefoonnummer 0900 1234561. Dit kost € 0,10 per minuut plus de kosten voor het bellen met een mobiele telefoon. Of vraag je advocaat of de persoon die jouw belangen behartigt met de IND te bellen. Als jouw advocaat voor jou belt, dan moet hij met hetzelfde nummer bellen. De Ketenpartnerlijn kan hij hier niet voor gebruiken.

Wat gebeurt er na het telefonisch contact met de IND?                                                                                                     

Aan de telefoon maak je een afspraak om bij een IND-loket langs te gaan om een aanvraag in te dienen. De IND stuurt je vervolgens een brief met de bevestiging van deze afspraak. Ook zit daarbij het aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet je invullen en naar de afspreek meenemen. Vanaf 1 juni a.s. kun je het aanvraagformulier zelf van de website downloaden. Als je aan het loket je aanvraag hebt ingediend, gaat een medewerker ermee aan de slag en krijg je een bericht waarin staat of je wel of niet een verblijfsvergunning krijgt.

Kan het gebeuren dat ik geen verblijfsvergunning krijg?

Ja, dat kan inderdaad gebeuren. In de beslissing die je van de IND krijgt, staat dan waarom je aanvraag is afgewezen. Je kunt dan wel in beroep. In de brief staat hoe je dat moet doen.

Kost het aanvragen van deze verblijfsvergunning geld?

Nee, je hoeft niet te betalen voor deze aanvraag. Dit geldt ook voor je gezinsleden.Bron: http://www.ind.nl/Nieuws/Pages/BeleidvoorkinderendielangduriginNederlandverblijven.aspx
-------------------------- Law Blogs
Law blog
Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.Bookmark and Share
Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator