De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

01 november 2013

Raad van Europa kraakt Nederlands beleid richting illegale migranten zonder onderdak

Mensen zonder verblijfsvergunning ,,lopen het risico op ernstige en onherstelbare schade aan hun leven als zij uitgesloten worden van opvang, voedsel en kleding'', zo oordeelt het comité. ,,De Staat moet daarom alle mogelijke maatregelen nemen waardoor hun basisbehoeften worden gewaarborgd.'' Er moeten op landelijk en regionaal niveau voorzieningen worden getroffen en de Staat moet ook aan het comité melden welke maatregelen hij heeft getroffen.

Lees verder in de Telegraaf: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22019044/__Europa_kraakt_asielbeleid_NL__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter-onder#!
 Let op die hebben het alleen over asielzoekers maar het gaat over alle migranten zonder verblijfsvergunning


 Dit is de reactie van de desbetreffende advocaten:

25 oktober 2013: Europese Comité voor Sociale Rechten treft immediate measure in zaak CEC v. Nederland

Op 25 oktober 2013 heeft het Europese Comité voor Sociale Rechten een ordemaatregel getroffen in de zaak over de collectieve klacht die door de Conference of European Churches is ingediend tegen Nederland. De klacht gaat over uitsluiting van mensen zonder verblijfsvergunning van minimale voorzieningen zoals opvang, eten en kleding. Op 20 juni 2013 werd een verzoek om een immediate measure ingediend. De Staat liet weten er niets in te zien om voorzieningen te verstrekken aan vreemdelingen en wees op allerlei formele obstakels.
Het Europese Comité voor Sociale Rechten is van mening dat mensen zonder verblijfsvergunning “evidently find themselves at risk of serious irreparable harm to their lives and their integrity when being excluded from access to shelter, food and clothing.” De Staat moet daarom alle mogelijke maatregelen nemen waardoor hun basic needs worden gewaarborgd. Specifiek gaat het dan om opvang, kleding en voeding. Dit met het doel om onherstelbare schade aan de persoonlijke integriteit te voorkomen voor alle personen met broodnood.
Het verzoek om de Koppelingswet op deze punten te schorsen wijst het Comité af, omdat de Staat in een andere zaak (FEANTSA v. Nederland) zelf heeft gemeld dat er ook zonder aanpassing van deze wet mogelijkheden bestaan om opvang, kleding en voeding te garanderen aan mensen zonder een verblijfsvergunning. De Staat moet hiertoe all possible measures nemen en een gecoördineerde aanpak hanteren op het nationale en gemeentelijke niveau. De Staat moet de beslissing van het Comité ook kenbaar maken aan alle relevante bestuursorganen.
Pim Fischer en Jelle Klaas van Fischer Advocaten zijn adviseurs van het CEC in deze zaak.
Van de toepassing in de rechtspraak van beslissingen van het Europese Comité voor Sociale Rechten kunt u onder meer voorbeelden vinden in de uitspraak van de rechtbank Utrecht van 6 april 2010 (ECLI:NL:RBUTR:2010:BM0846) en de Hoge Raad van 21 september 2012 (ECLI:NL:PHR:2012:BW5328).
Uitspraak downloaden

Deze staat hier: http://www.fischeradvocaten.nl/


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator