De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

23 januari 2017

MK Uitspraak: Afghaanse vrouwen met een Westerse levensstijl


ECLI:NL:RBDHA:2017:484

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 18-01-2017
Datum publicatie 23-01-2017
Zaaknummer AWB 16/733, AWB 16/735, AWB 16/732
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Aan eisers, een moeder met twee meerderjarige en twee minderjarige kinderen afkomstig uit Herat, is eerder een verblijfsvergunning verleend omdat de moeder en de meerderjarige dochter als alleenstaande vrouwen werden aangemerkt. Recent is hun echtgenoot en vader in Nederland aangekomen en verweerder heeft de verblijfsvergunning ingetrokken omdat zij niet langer kunnen worden aangemerkt als alleenstaande vrouwen. De rechtbank volgt verweerder in het standpunt dat de moeder en meerderjarige dochter niet langer alleenstaand zijn en dat de medische problemen van vader bij die beoordeling niet relevant zijn. In hun asielrelaas of de veiligheidssituatie in Herat heeft verweerder evenmin aanleiding hoeven zien om een asielvergunning op een andere grond te verlenen.
Eisers hebben echter ook, onder verwijzing naar een notitie van de Commissie Strategisch Procederen van VluchtelingenWerk Nederland, ‘Afghaanse vrouwen die de heersende normen overtreden’ en een Expert Opinion van Jawad Hassan Zadeh, betoogd dat de wijze waarop de meerderjarige dochter haar leven invult en wil blijven invullen bij gedwongen terugkeer naar Herat, grond moet vormen voor de verlening van een asielvergunning. Zij draagt geen boerka, volgt onderwijs, heeft stage heeft gelopen in verschillende winkels en kan zonder mannelijke begeleiding over straat gaan. Verder heeft zij verklaard dat zij zelf beslissingen over haar leven wil kunnen nemen en niet afhankelijk wil moeten zijn van een vader of echtgenoot. Verweerder stelt echter dat een westerse levensstijl geen raakvlakken kent met één van de vervolgingsgronden uit het Vluchtelingenverdrag. Verder kan van Afghaanse vrouwen worden verlangd dat zij zich weer aanpassen aan de daar geldende normen. Om die reden is het beleid zo aangepast dat vrouwen en meisjes met een westerse levensstijl niet langer in aanmerking komen voor een asielvergunning, maar in geval van onevenredig zware psychosociale druk in het bezit kunnen worden gesteld van een verblijfsvergunning regulier.
Uit algemene bronnen leidt de rechtbank af dat de positie van vrouwen in Afghanistan, waaronder de weinige vrijheden die hen worden toegekend en de manier waarop van hen wordt verwacht dat zij zich gedragen, is ingegeven door de in dat land dominante interpretatie van de islam en dat een vrouw met een westerse levensstijl door de actoren van de vervolging in Herat zal worden gezien als afvallige. Verder blijkt dat een vrouw met een dergelijke levensstijl in Herat een grote kans loopt om gedood, mishandeld of verkracht te worden. Uit de tekst van de Kwalificatierichtlijn en de jurisprudentie van het EHRM en het Hof van Justitie volgt dat daarmee sprake is van vervolging op grond van godsdienst. Verder volgt uit het beleid van verweerder zelf, zoals opgenomen in C2/3.2 van de Vc 2000, dat het als politieke overtuiging wordt aangemerkt als een vrouw asiel aanvraagt en in het land van herkomst vervolging in de zin van artikel 1A van het Vluchtelingenverdrag plaatsvindt vanwege overtreding door de vrouw van seksediscriminerende sociale gebruiken, religieuze voorschriften of culturele normen voor vrouwen. Niet is onderbouwd waarom daarvan in dit geval geen sprake is. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake Y en Z en X, Y en Z volgt vervolgens dat indien vaststaat dat iemand bij terugkeer naar zijn land van herkomst op één van de in de het Vluchtelingenverdrag genoemde gronden een daadwerkelijk gevaar van vervolging loopt, hem overeenkomstig artikel 13 van de Kwalificatierichtlijn de vluchtelingenstatus moet worden verleend. Dat hij het gevaar uit de weg kan gaan door af te zien van bepaalde handelingen is, in beginsel, niet relevant. Van de meerderjarige dochter kan dus ook niet worden verlangd dat zij zich aanpast aan de voor vrouwen in Afghanistan geldende normen. Ten slotte heeft verweerder onvoldoende deugdelijk gemotiveerd dat zij geen westerse levensstijl heeft.
Vindplaatsen Rechtspraak.nl
 
De hele uitspraak staat hier:  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:484
Wellicht is mijn boekenblog ook interessant: http://dutchysbookreviews.blogspot.nl/l


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator