De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

05 september 2013

Per 1 oktober 2013 forse verlaging leges voor aantal verblijfsvergunningen

 Voor de volgende verblijfsdoelen worden de leges verlaagd van € 950 naar € 225:
  • Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná gezinshereniging en –vorming
  • Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden ná verblijf als adoptie- of pleegkind
  • Aanvraag niet-tijdelijke humanitaire gronden na verblijf als familie- of gezinslid (sinds 1 juni 2013)
  • Aanvraag verlengingen van één van bovengenoemde verblijfsdoelen
Als u om verlenging vraagt, dan staat op uw pasje ‘voortgezet verblijf’. Het nieuwe tarief is dan alleen van toepassing als u deze vergunning heeft gekregen nadat u in Nederland verbleef voor gezinshereniging/-vorming.

Het nieuwe tarief treedt op 1 oktober 2013 in werking en werkt terug tot 9 oktober 2012. Dat is de datum waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Die uitspraak leidde er al toe dat in februari 2013 de leges voor aanvragen voor gezinshereniging/-vorming zijn verlaagd naar € 225. Totdat de wijziging in werking treedt, geldt het huidige bedrag van € 950 voor verlening en € 375 voor verlenging.

Terugbetaling legesDe IND betaalt automatisch de teveel betaalde leges terug voor:
  • Aanvragen die op of na 9 oktober 2012 zijn ingediend, of
  • Aanvragen die op 9 oktober 2012 nog openstonden of waartegen nog bezwaar of beroep kon worden aangetekend.
U hoeft niet zelf om teruggave te vragen.
Zodra bekend is wanneer wordt gestart met de terugbetaling, informeren wij u via deze website.
Als uw procedure op 9 oktober 2012 al was afgesloten, komt u niet in aanmerking voor terugbetaling.

Let op! Als de geldigheidsduur van uw huidige verblijfsvergunning vóór
1 oktober 2013 afloopt raden wij u aan om vóór die datum deze verblijfsvergunning te verlengen of te wijzigen (dit kan schriftelijk met het formulier dat u op deze website vindt). Alleen als u dat doet sluiten uw oude en uw nieuwe vergunning op elkaar aan en heeft dat geen nadelige gevolgen voor diverse rechten en voorzieningen van de Nederlandse overheid waar u aanspraak op zou kunnen maken.

Het is niet mogelijk om vóór 1 oktober 2013 al vooruit te lopen op het nieuwe tarief. Als u vóór deze datum uw aanvraag indient, betaalt u dus nog het oude tarief. Echter, u krijgt na 1 oktober 2013 de teveel betaalde leges automatisch terug.

 Bron: http://www.ind.nl/Nieuws/Pages/Per1oktober2013forseverlaginglegesvooraantalverblijfsvergunningen.aspx


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator