Opmerkelijk en hilarisch voor de 500 luisteraars bij de NT2-conferentie was de boodschap van minister Asscher, afgelopen zaterdag. Daar liet de minister weten dat hij de inburgeringstermijn wil inkorten. Op dit moment is die termijn 3 jaar.
Dat plan van Asscher is opmerkelijk, omdat kort geleden duidelijk is geworden dat heel veel inburgeraars (meer dan 50%) niet kunnen slagen binnen de huidige termijn.
De inburgering van met name volwassen vluchtelingen kost de overheid de komende jaren honderden miljoenen extra. Het is nog afwachten hoe de financiering en de organisatie van de inburgering verder moet.
Er zijn op dit moment te weinig professionele docenten beschikbaar voor de inburgering. Daarnaast is een wildgroei aan ondeskundige vrijwilligers gaande.
Het is onduidelijk welk beleid minister Asscher concreet in gedachte heeft om een verder fiasco van de inburgering te voorkomen.

Dit artikel is hier te vinden:  https://www.linkedin.com/pulse/minister-asscher-inburgeringstermijn-inkorten-ad-appel