De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

10 februari 2011

Wanneer kan een visum worden verlengd?

"4.3.6 Wijziging en verlenging van visa


4.3.6.2 Verlenging van geldigheidsduur
In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunnen door één van de Schengenstaten afgegeven visa worden verlengd door de Visadienst. Het verlengen van visa voor in de regio Rotterdam-Rijnmond verblijvende zeelieden geschiedt bij de doorlaatpost Rotterdam-Havens door de ZHP. Voor zover het een door een andere Schengenstaat afgegeven visum betreft, stelt de Visadienst in beginsel binnen 72 uur de centrale autoriteiten van de Schengenstaat dat het visum heeft afgegeven in kennis van de verlenging.

De geldigheidsduur kan worden verlengd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• De vreemdeling voldoet aan de in artikel 12, eerste lid, Vw genoemde voorwaarden;
• De vreemdeling kan aantonen dat hij er om bijzondere redenen belang bij heeft langer in het Schengengebied te verblijven dan de duur waarvoor het oorspronkelijke visum geldig was. Zulke bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld gelegen zijn in onvoorziene wijziging in de omstandigheden sinds de binnenkomst. Een aanvraag tot visumverlenging moet voldoende gemotiveerd zijn en in het bijzonder gebaseerd zijn op overmacht, humanitaire, ernstige beroepsmatige of persoonlijke redenen. Het gevolg van een verlenging mag in ieder geval niet zijn dat het visum voor een oneigenlijk doel wordt gebruikt;
• De duur van de visumverlenging en de duur waarvoor het oorspronkelijke visum verblijf toestond, mogen samen niet meer dan drie maanden bedragen. Binnen Schengen is een verdergaande verlenging van het eenvormige visum niet mogelijk;
• Toelating van de vreemdeling in een ander land moet zijn gewaarborgd;
• Er moet een reisbiljet voorhanden zijn dat geldig is voor de reis naar een land waar toelating van de vreemdeling is gewaarborgd; dit reisbiljet kan zo nodig tot aan het vertrek van de vreemdeling worden ingehouden;
• De reeds bij afgifte van het visum voor kort verblijf afgesloten ziektekostenverzekering moet zijn verlengd; en
• Tussen de datum tot welke het visum verlengd wordt en de uiterste datum waarop toelating van de vreemdeling in een ander land is gewaarborgd moet een termijn van ten minste drie maanden liggen. Bij de bepaling van deze termijn moet niet alleen gelet worden op de geldigheidsduur van het paspoort, maar ook op de in dat reisdocument eventueel gestelde visa voor terugkeer naar het land van herkomst of doorreis door derde landen.
In geval van een nationale verlenging van de geldigheidsduur van het visum, waarbij de geldigheid van het visum wordt beperkt tot de Benelux, kan de geldigheidsduur van een visum, indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, nog eens worden verlengd met maximaal negentig dagen (zie artikel 11, tweede lid, SUO). De duur van het eerste oorspronkelijke visum (inclusief de eventuele eerdere verlenging voor het gehele Schengengebied) en de nationale verlenging mogen samen niet meer dan zes maanden bedragen. Deze zeer bijzondere omstandigheden moeten in ieder geval gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.

Ook het wezenlijk Nederlands belang kan aanleiding vormen om tot een nationale verlenging van de geldigheidsduur van een visum over te gaan. Het betreft hier zeer bijzondere gevallen waarbij nationale belangen, zoals bijvoorbeeld het internationaal aanzien van Nederland, economische en/of culturele belangen, in het geding zijn.

De geldigheid van het visum wordt hier beperkt tot Nederland. In deze gevallen dient soepel met de nationale verlenging met nog eens negentig dagen te worden omgegaan. Hiervoor geldt dat de duur van het eerste visum en de nationale verlenging samen niet meer dan zes maanden mogen bedragen, voor zover het verblijf boven de drie maanden is ingegeven door voorafgaande verblijven in andere Schengenlanden, waardoor niet zou kunnen worden voldaan aan het criterium van drie maanden verblijf per periode van zes maanden.

Studenten die op basis van het Erasmus Mundus programma langer in het Schengengebied willen verblijven en deelnemers van internationale gezelschappen zoals Cirque du Soleil worden in dit verband aangemerkt als zeer bijzondere gevallen. Verlenging boven de drie maanden is in die gevallen dan ook noodzakelijk ten einde het programma of voorstelling ook hier te lande te kunnen volbrengen c.q. geven. In de overige gevallen dient er sprake te zijn van zeer bijzondere omstandigheden die gebaseerd zijn op overmacht of op strikt humanitaire redenen.

In geval van visumverlenging wordt in het reisdocument van de vreemdeling een Schengenvisumsticker aangebracht. Indien de vreemdeling houder is van een visumverklaring wordt de sticker op een afzonderlijk vel papier aangebracht.

Bijzondere categorieën
• Houders van een geprivilegieerdendocument afgegeven door het ministerie van BuZa; de geldigheidsduur van het visum van deze personen hoeft niet te worden verlengd.
• Houders van een diplomatiek paspoort die niet in het bezit zijn van een door het ministerie van Buza afgegeven geprivilegieerdendocument: verlenging van de geldigheidsduur van het visum geschiedt door de directie Kabinet en Protocol van het ministerie van BuZa."
.
Bron: tekst Vreemdelingencirculaire geldend op 10/2/2011

Law Blogs
Law blog

20 opmerkingen:

Anoniem zei

Mijn Aziatische vrouw is in Holland met een 30-dagen visum, dat echter een geldigheid heeft tot half juni, 3 dagen voor de vertrekdatum van haar vliegticket. Het probleem is dat ze eind april hier is aangekomen en na melding aan de vreemdelingenpolitie te horen kreeg dat ze eind mei weg moet: exavt 30 dagen na aankomst.
Het ticket moet dus omgeboekt worden. Wij wisten niet dat het visum slechts 30 dagen geldig was en keken slechts naar de geldigheid van het visum (de begin en einddatum ervan) en die was bijna 7 weken.
Vragen zijn: Komen wij in aanmerking voor visumverlenging? Is het mogelijk de exiktkaart te negeren zonder (toekomstige) problemen? Er is geen enkel gevaar of bedoeling van permanent verblijf of economisch misbruik, we willen alleen dat ze 2 weken langer is dan het toeristenvisum kennelijk toestaat.
Graag een zinvolle reactie! Bedankt!
Hans

vreemdelingenrecht.com zei

Het is vreemd dat ze maar een 30 dagen visum heeft gekregen. Iets met geldigheid paspoort? Zomaar langer blijven zou ik zeker niet doen want tegenwoordig kan dat tegen je gebruikt. Probeer eens gewoon de IND te bellen en kijk of er een mouw aan gepast kan worden voor die twee dagen. Je zou als dat niet lukt ook verlenging kunnen aanvragen. Gaat het nu om drie dagen of om twee weken? Wanneer kreeg ze te horen dat visum werd verleend? Je zou ook gewoon in administratief beroep kunnen gaan. Maar als die rompslomp om een paar dagen. Ik zo maar gewoon op tijd terug gaan. Dan krijg je later ook makkelijk weer een visum (geen vestigingsgevaar aangetoond)

Anoniem zei

5 weken geleden is er borstkanker bij mijn vrouw geconstateerd. Ze is al begonnn met de chemokuur.Haar moeder in Suriname, 67 jaar, wil naar nederland komen voor een jaar, om voor haar te kunnen zorgen. We hebben ook 2 kinderen.
Ik heb begrepen dat mijnschoonmoeder hooguit 6 maanden mag blijven, na verlenging, en dat ze dan terug moet voor 6 maanden alvorens ze weer terug mag komen naar Nederland. Klopt dit??? Kan ze niet vanwege ziekte van haar dochter, humanitaire reden, een jaar hier blijven??
Alvast bedankt.
Steve

vreemdelingenrecht.com zei

Je kan over verlenging gaan procederen wanneer iemand hier is en zolang die procedure loopt is iemand niet illegaal. Neem anders eens contact op met Julien Luscuere advocaat in Rotterdam www.ljwd.nl. Ik weet dat hij ooit een dergelijke zaak heeft behandeld.

Anoniem zei

Goededag,

Ik ben zwanger en zou mijn Surinaamse vriend heel graag bij de bevalling willen in Nederland, hij was in september nog hier in Nederland. Nu is zijn visum geldig tot 15 december (hij heeft een Multi)en ik ben 2e kerstdag uitgerekend. Hij kan pas een nieuw visum aanvragen in december, en zou dan misschien te laat kunnen zijn voor de bevalling, zou hij kunnen verlengen met deze rede in Nederland dat hij een maand langer kan blijven? Bedankt!

Anoniem zei

Goededag, Mijn schoonmoeder is bij ons op bezoek vanuit Venezuela. Ze heeft een geldig toeristenvisum voor 2 maanden (mijn vrouw heeft inmiddel nederlands paspoort). Gezien de huidige situatie in Caracas, met veel onrusten (demonstraties en willekeurige schietpartijen door overheidsaanhangers op motoren) en weinig voedsel beschikbaar (je kunt de hele dag in de rij staan om misschien een stukje kip te bemachtigen en overige middelen zijn al bijna helemaal niet meer beschikbaar) willen we haar eigenlijk langer hier houden. Ze is slecht ter been en in die situatie is dat geen leven voor haar. Nu willen we verlenging van haar toeristenvisum aan gaan vragen, in ieder geval tot 90 dagen, maar eigenlijk nog een maand langer. Het ticket is nu omgeboekt naar een datum buiten de 90 dagen. Maken we kans om in deze situatie een toeristenvisum langer dan 90 dagen te krijgen? Moeten we voor we de naar de IND gaan de vlucht weer binnen die 90 dagen? terugboeken? Alvast bedankt!

vreemdelingenrecht.com zei

Beste anoniem met schoonmoeder hier zou je je vraag via webmaster @vreemdelingenrecht.com willen stellen?

Visa's verlengen kan je proberen in noodsituaties en dan procederen tegen een afwijzing en zo tijd rekken tot de situatie thuis weer beter is.

Soms kan een oplossing zijn als iemand iets permanents hier wil en er geen verblijfsvergunning voor is - ouderen beleid is afgeschaft - om met het Nederlandse gezin over de Belgische grens te gaan wonen en daar mama mee naartoe nemen. Moet het wel duidelijk zijn dat mama altijd door de kinderen is onderhouden.

Anoniem zei

Mijn oudste dochter is in Nederland met een 90-dagen multientry visum. Ze komt uit Oekraine, Krim. Het visum zal op 26 april endigen. Nu hoort Krim bij Russland. Er is wel rustig maar de mensen die tegen Russland zijn,worden opgepakt.Mijn dochter wil niet dat Krim bij Russland zou horen. Ook kan ze niet terug gaan want het vluchtveld gesloten is. Wij willen graag het visum verlengen. Hebben wij recht om het te verlengen?

Alvast bedankt voor de moeite!

vreemdelingenrecht.com zei

Ze kan toch via Kiev vliegen? En elders in de Oekraine verblijven?

Anoniem zei

Mijn dochter kan tot Kiev met het vliegtuig gaan. Daarna moet ze met de trein gaan en dat is gevarlijk. Want op de grenzen van Krim staan militairen van Russland. De meeste mensen worden meteen opgepakt. Dus ik ben bang voor haar leven...Ze kan nu niet in Okraine blijven want overs is gevarlijk en ongerust is. Alle familie van haar is in Nederland. Mijn dochter studerde in twee universiteiten. Deze twee universiteiten zijn nu gesloten door de gebeurtenissen. Ze is 22 jaar.

vreemdelingenrecht.com zei

Als ze daar op de universiteit zat is het een idee om hier een verblijfsvergunning voor studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool aan te vragen en vrijstelling van het mvv vereiste te vragen op grond van de situatie in de Krim.

Anoniem zei

Geachte,

Mijn vrouw uit Afghanistan heb ik haar sinds 28 februari 2014 voor 3 maanden in Nederland tot 28 mei 2014 dus 90 dagen.

Ik wil graag haar visum nog 90 verlengen dagen dus tot 28 augustus 2014 totaal haar verblijf 6 maanden, omdat in Afghanistan in de zomer maand juli en juni is te heet om ramadan te doen en ze woont daar ook in de bergen dus geen school in de buurt heeft. Gedurende deze 6 maanden kan ze lekker hier naar privé school Nederlandse taal leren en goed integreren voor ons toekomst.

graag een antwoord.

mVG,
Harun Gulzada

Harun Gulzada zei

Geachte,

Mijn vrouw uit Afghanistan heb ik haar sinds 28 februari 2014 voor 3 maanden in Nederland tot 28 mei 2014 dus 90 dagen.

Ik wil graag haar visum nog 90 verlengen dagen dus tot 28 augustus 2014 totaal haar verblijf 6 maanden, omdat in Afghanistan in de zomer maand juli en juni is te

heet om ramadan te doen en ze woont daar ook in de bergen dus geen school in de buurt heeft. Gedurende deze 6 maanden kan ze lekker hier naar privé school

Nederlandse taal leren en goed integreren voor ons toekomst.

graag een antwoord.

mVG,
Harun Gulzada

Unknown zei

Vriend van mijn heeft een Duits visa ik wil nu een visa van Nederland voor hem aanvragen kan dat

vreemdelingenrecht.com zei

ja als hij 3 maanden terug gaat naar zijn eigen land dan kunt u dan eentje aanvragen.

Unknown zei

¿Is een Duitsche visum niet automatisch een schengenvisum? Want als dat niet zoo is moet je gewoon wêer naar de I.N.D.

vreemdelingenrecht.com zei

Meestal zal een Duits visum voor heel Schengen gelden. Maar het kan ook in geval van uitzondering alleen voor Duitsland gelden. Echter, Schengenvisa zijn voor 3 maanden geldig en dan moet je 3 maanden naar huis voor je weer eentje kan krijgen.

Unknown zei

Een vraagje alsjeblieft, als men ongewenst is verklaard voor 10 jaar en het is nu pas 7 jaar nog niet de 10 jaar verlopen is. Kan men uberhaupt nog een visum vragen buiten het EU gebied (bijv.canada of england) of wordt zijn visum ook geweigerd wegens dat hij nog steeds in de SIS systeem zit.

Alvast bedankt

vreemdelingenrecht.com zei

SIS is alleen de Schengenland en.

Anoniem zei

het is allemaal niet waar! een flagrante leugen! Niemand wordt gearresteerd op de Krim! rustig en rustig. En je kunt overal vliegen!

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator