De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

03 augustus 2009

VluchtelingenWerk, zie wat wij doen!

VluchtelingenWerk Nederland heeft een aantal korte films gemaakt waarin duidelijk wordt neergezet wat de organisatie doet en waar zij voor staat. Betaalde medewerkers, vrijwilligers en vluchtelingen vertellen hún verhaal. Zo wordt een compleet beeld gegeven van de vele taken van de organisatie: van het begeleiden van asielzoekers in de procedure tot de integratie van vluchtelingen in hun woonplaats. Betrokkenen vertellen over de missie en het doel van VluchtelingenWerk, wat een vluchteling is, hoe de asielprocedure verloopt en wat de rol van de vrijwilligers is. Bekijk hier http://www.vluchtelingenwerk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=39:organisatie&catid=10&Itemid=2 de korte film en stuur hem door aan vrienden, collega’s, kennissen en betrokkenen!

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Vluchtelingen die in Nederland aankomen, kunnen meestal niet terugvallen op een netwerk van familie of bekenden. Ze staan er alleen voor. De steun van VluchtelingenWerk Nederland is daarom hard nodig. Duizenden vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk bieden vluchtelingen dagelijks praktische begeleiding tijdens de asielprocedure en bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de Nederlandse samenleving.

Daarnaast zet VluchtelingenWerk Nederland zich in voor het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers en een goed asiel- en integratiebeleid. Het asiel- en integratiebeleid wordt in toenemende mate bepaald door beslissingen in de Europese Unie. De inspanningen van VluchtelingenWerk Nederland om het vluchtelingenbeleid te beïnvloeden, richten zich daarom ook steeds meer op Europa.

Regionale en lokale afdelingen
VluchtelingenWerk kent 17 regionale afdelingen. Deze bestrijken (een deel van) een provincie. Deze regionale afdelingen ondersteunen de vrijwilligers die bij de lokale afdelingen van VluchtelingenWerk Nederland werken. Deze lokale afdelingen variëren van klein (enkele vrijwilligers) tot groot (meer dan dertig betaalde medewerkers en een veelvoud aan vrijwilligers). Dit fijnmazige net van regionale en lokale afdelingen biedt VluchtelingenWerk de mogelijkheid daar aanwezig te zijn, waar vluchtelingen ons nodig hebben. De organisatie is in nagenoeg alle gemeenten en in alle opvangcentra actief. Daarmee is VluchtelingenWerk Nederland de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf in Nederland bijstaat.

VluchtelingenWerk in cijfers
Betaalde medewerkers Landelijk Bureau: 144 Waarvan op locatie Amsterdam: 133 Waarvan bij AC, OC, GH en TNV: 11
Aantal vrijwilligers: 5250
Aantal gemeenten waar VluchtelingenWerk aanwezig is: 410 (93%)
Aantal regionale afdelingen: 17
Aantal lokale afdelingen: 320
Aantal AZC's: 52

Inkomsten VluchtelingenWerk
Bijdrage Nationale Postcode Loterij: € 12.884.000
Opbrengsten uit fondsenwerving (incl. legaten): € 2.810.000
Aantal donateurs: 42.241

Door VluchtelingenWerk bereikt aantal asielzoekers in opvang: 32.003 (88%)

Subsidies overheden:
Raden voor Rechtsbijstand: € 1.027.000
Ministerie van Justitie, DVB: € 5.682.000
Ministerie van VROM, DI&I: € 1.490.000
Projectsubsidies: € 1.185.000
Overheden totaal: € 9.384.000

Deze cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag 2008.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator