De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

04 oktober 2016

Komt u bij mij op les? Webinarserie 'Tolken in het Vreemdelingenrecht'

Het vreemdelingenrecht is een complex rechtsgebied. Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk en overzichtelijk en kan iedereen wel meepraten maar er ligt vaak ingewikkelde juridische regelgeving aan ten grondslag. Een verkeerde interpretatie van wat iemand zegt kan verstrekkende gevolgen hebben voor de vreemdeling. Zijn asielrelaas kan er zomaar ongeloofwaardig door lijken
Het werken het vreemdelingenrecht stelt specifieke eisen aan de taalvaardigheid en de tolkhouding van de tolk. Om goed te kunnen tolken, is het nodig dat een tolk de achtergrond van de procedures in het vreemdelingenrecht en de vakinhoudelijke termen begrijpt en ze in de juiste context kan plaatsen.
 Ook is het van belang dat de tolk alert is op de valkuilen in dit specifieke werkveld die het goed kunnen functioneren kunnen beïnvloeden. De cursus is geschikt voor mensen die (willen) werken in de asielprocedure bij de IND, willen tolken in opdracht van de rechtbank in vreemdelingenbewaringzaken en asielzaken, als telefonische tolk optreden voor VluchtelingenWerk of voor de Vreemdelingenpolitie of die een vreemdeling willen bijstaan bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning regulier. Ook kan de cursus zinvol zijn voor mensen die als vertaler expatbureaus bijstaan.

Het vreemdelingenrecht kent drie verschillende takken: asielrecht, regulier vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring. Aanverwant zijn nog kwesties over nationaliteit en inburgering. Tegenwoordig hebben internationale verdragen en EU-richtlijnen een steeds dominantere positie voor de nationale praktijk. Vaak spelen er enorme emoties en niet iedereen vertelt de waarheid. Als tolk kan je zomaar overkomen dat iemand stelt Palestijn te zijn maar u hem nauwelijks kunt verstaan als tolk Klassiek-Arabisch omdat meneer uit Marokko komt en Marokkaans-Arabisch spreekt. Of is iemand zo geëmotioneerd dat zij u niet laat uitpraten. Of spreekt de procesvertegenwoordiger van de IND zo snel dat u moeite hebt om ter zitting dit voor de vreemdeling te vertalen.

Tijdens de cursus gaan we in zijn algemeenheid het vreemdelingenrecht bestuderen. Daarnaast zullen twee advocaten uit de praktijk vertellen over hun ervaring in zijn algemeen en hun ervaringen met tolken.

Programma
Tijdens de cursus gaan we in zijn algemeenheid het vreemdelingenrecht bestuderen. Daarnaast zullen twee advocaten uit de praktijk vertellen over hun ervaring in zijn algemeen en hun ervaringen met tolken.
College 1:
Inleiding tot het vreemdelingenrecht deel 1. Wat zijn de bronnen van het vreemdelingenrecht? Wat is het verschil tussen regulier en asiel en tussen bepaalde en onbepaalde tijd? Wie kan een visum krijgen? Hoe werkt de reguliere procedure en welke reguliere vergunningen zijn er? Hoe werkt de asielprocedure en wie kan wel en wie kan geen asiel krijgen? Wat is de Dublinprocedure? Uitdelen van huiswerkopdrachten. Overloop naar college 2.
College 2:
Inleiding tot het vreemdelingenrecht deel 2: Vervolg van hetgeen werd besproken in het eerste college. Bespreken van de opdrachten van college 1. Wat is vreemdelingenbewaring en hoe gaat dat in zijn werk? Hoe zit het met inburgering? Wie kan naturaliseren? Wat is de WAV Uitdelen van huiswerkopdrachten.
College 3: 
De praktijk: Bespreken van de huiswerkopdrachten van college 2 en verder in gesprek met gastspreker advocaat mr Anton Kleijweg. Anton is werkzaam op het gebied van het reguliere vreemdelingenrecht. Waar zouden tolken een rol kunnen spelen bij reguliere aanvragen? Hij treedt ook op als advocaat voor mensen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld ten fine van uitzetting. Welke valkuilen ziet hij daar?
College 4:
De praktijk: Gastspreker advocaat Fouad Ben Saddek is gespecialiseerd in alle aspecten van het vreemdelingenrecht maar tijdens dit webinaar gaat hij zich concentreren op zijn ervaringen als advocaat op de aanmeldcentra voor asielzoekers en zijn werk tijdens de asielprocedure. Hoe gaat het nu op een AC aan toe? Wat voor punten van aandacht zijn er voor de tolken? Waar gaan dingen snel mis? U kunt hem het hemd van het lijf vragen over de asielprocedure en zijn eigen ervaringen als juridisch dienstverlener aan asielzoekers.

Leerdoelen:
Aan het eind van de cursus heeft de tolk een globale kennis opgedaan van het vreemdelingenrecht waardoor u hetgeen u zult horen tijdens uw werkzaamheden makkelijker zult kunnen plaatsen. Tevens heeft u met advocaten werkzaam in dit rechtsgebied van gedachten kunnen wisselen over hun ervaringen in de praktijk. Waar moet een tolk bedacht op zijn?

Wytzia Raspe
In 1995 ging Wytzia Raspe als vrijwilliger aan de slag bij VluchtelingenWerk Leiden op het OC Leiden. In 1997 studeerde ze af in het internationaal recht aan de universiteit van Leiden. Sinds 1999 is zij professioneel werkzaam in het vreemdelingenrecht onder andere als procesvertegenwoordiger bij de IND, griffier bij de vreemdelingenkamer van een rechtbank, op een advocatenkantoor en weer bij Vluchtelingenwerk. Daarnaast is zij al jaren docent vreemdelingenrecht aan het HBO en schrijft zij studiemateriaal op dit rechtsgebied.
Fouad Ben Saddek
Gastspreker Fouad Ben Saddek is advocaat in Rotterdam. Hij treedt als gemachtigde op in zowel reguliere als asielzaken.
Anton Kleijweg
Gastspreker Anton Kleijweg is advocaat in Leidschendam-Voorburg. Hij treedt als gemachtigde in alle vreemdelingenrechtelijke procedures behalve asielprocedures.
De webinarserie vindt plaats op 7 en 14 december 2016 + 11 en 18 januari 2017 van 20:00 tot 22:00 uur.
Hoe werkt het?
Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.

PE-punten
KTV-webinars worden geaccrediteerd door het Bureau BTV met 1 pe-punt per uur. KTV dient namens u het verzoek tot puntentoekenning toe, zodat u er geen omkijken naar heeft. Binnen twee maanden krijgt u automatisch bericht van het Bureau BTV.
Meer info vindt u hier: http://www.ktv-kennisnet.nl/nl/cursus/ktv-tolk/tolken-vreemdelingenrecht/1415Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator