De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

04 oktober 2016

Ambtshalve toetsing Unierecht en "frauduleus" - een Linkedin discussie

Al jaar en dag run ik de groep Vreemdelingenrecht op Linkedin. Daar was recent deze discussie aan de gang die ik met expliciete dan wel impliciete toestemming van de betrokkenen met jullie wil delen.


  Ambtshalve toetsing Unierecht

  In een recente uitspraak overweegt de rechtbank: 'Het eerst ter zitting gevoerde betoog van eiser dat het tegenwerpen van het middelenvereiste in strijd is met de zogenoemde standstill-bepaling van artikel 13 van het Besluit (....) niet in de beoordeling betrekken wegens strijd met de goede procesorde. ' (ECLI:NL:RBDHA:2016:11687) Je zou ook kunnen volhouden dat nationale rechters ambtshalve aan het Unierecht (dus ook het Associatierecht) moeten toetsen. Ook als de partijen daarop geen (tijdig) beroep doen. Zijn er al mensen die het geprobeerd hebben?
 • Julien Luscuere
  Julien Luscuere Voor de volledigheid: in casu is geen sprake van wel of niet ambtshalve toetsing, maar van een rechter die een beroepsgrond niet behandelt omdat deze tardief zou zijn ingebracht. Nu er echter ook een inreisverbod is opgelegd, dat een punitief besluit is, had de rechtbank dit niet mogen doen gelet op deze uitspraak van de Afdeling: ECLI:NL:RVS:2010:BM4186 Verder roept het telkens weer verbazing op dat de vreemdelingenrechters zich zelf een oordeel aanmatigen over wat 'frauduleus' is of niet. Deze rechter stelt dat zelfs 'in rechte' vast. Voor duiding van dat strafrechtelijke begrippenkader is deze rechtbank echter helemaal niet geëquipeerd, noch bevoegd. Dat blijkt maar weer want het culpoos handelen wordt kennelijk impliciet aangenomen . Voor zover de IND van mening is dat het handelen als valsheid in geschrifte moet worden aangemerkt, staat de weg naar het OM open. Na veroordeling kan worden toegekomen aan toepassing van art. 16-2 van Richtlijn 2003/86/EG
 • Julien Luscuere
  Julien Luscuere Dat er in elk geval een strafrechtelijke veroordeling ogv 'fraude' aan de intrekking met terugwerkende kracht vooraf moet gaan, volgt uit o.a. Gülbahce, HvJEU 8 november 2012, C-268/11
 • Ali Agayev
  Ali Agayev In deze recente uitspraak vindt de Afdeling kennelijk dat veroordeling geen vereiste is voor intrekking met terugwerkende kracht:
  'De weergave door de vreemdeling van het arrest Unal is juist (vgl. de uitspraak van de Afdeling van 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2845), maar het betoog faalt omdat de staatssecretaris zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de vreemdeling frauduleus heeft gehandeld.'
  https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=88972

 • Donicello Lampe Een uitleg van de Afdeling hiervoor is terug te vinden in de uitspraak van 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2845 :

  "7.8. De door het Hof in het arrest Kol geformuleerde regel houdt, anders dan de rechtbank heeft overwogen, niet in dat voor het tegenwerpen van een frauduleuze handeling aan een Turkse werknemer die zich beroept op artikel 6, eerste lid, van besluit nr. 1/80, steeds een strafrechtelijke veroordeling wegens een dergelijke handeling is vereist."
 • Julien Luscuere
  Julien Luscuere Jullie hebben gelijk, zo legt de Afdeling die uitspraak " buiten tot prejudiciële verwijzing nopende twijfel " uit. Dat doet zij op basis van de volgende redenering: in de zaak Kol (1997) was de vreemdeling strafrechtelijk veroordeeld voor fraude, waardoor het Hof intrekking met terugwerkende kracht toestond. In die zaak werd echter niet gesteld dat uitsluitend zo'n veroordeling een zuivere voorwaarde is voor zo'n intrekking. Ik zie in de repeterende overweging van het Hof in de vervolgzaken echter expliciet dat moet gaan om “een frauduleuze handeling die tot zijn veroordeling heeft geleid”, wat niet anders kan betekenen dat het Hof daarmee doelt op een "gerechtelijke veroordeling". Dat zou misschien ook in het punitieve bestuursrecht kunnen (zie de WAV-boetezaken) maar zo'n rol en instrumentarium heeft onze vreemdelingenrechter niet. En nu deze niet kan "veroordelen", rust die taak bij de strafrechter. Dus er is op zijn minst álle reden voor twijfel die noopt tot uitleg van het Hof.Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator