De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

16 juli 2014

Weer "asielknoeier" advocaat bestraft


Jaar schorsing voor geschrapte, ‘niet geschikte’ advocaat

Een in november 2013 reeds geschrapte advocaat is nog eens een jaar onvoorwaardelijk geschorst. De Raad van Discipline in Den Bosch sprak de schorsingsmaatregel uit naar aanleiding van een asielzaak en een echtscheidingsprocedure, waarin de advocaat zelden bereikbaar was, grove procedurele fouten maakte en tenminste een asielcliënt in grote problemen bracht.
De klager in de asielzaak probeerde vanaf medio 2012 een verblijfsvergunning te krijgen en had hiervoor de advocaat in kwestie in de arm genomen. Die liet echter zelden tot nooit van zich horen als de man en zijn hulpverleners contact zochten. In juli 2013 kwam het tot een gesprek, waarbij de cliënt liet weten een andere raadsman te willen. De slecht bereikbare advocaat zou het dossier binnen enkele dagen naar de hulpverlener zenden, maar stuurde het uiteindelijk pas een maand later direct naar de nieuwe advocaat van de asielzoeker, tegen de gemaakte afspraken in.
In de echtscheidingszaak stuurde hij na de verstreken termijn nog een verweerschrift in en bracht hij te laat een exploot aan bij de rechtbank. Verzoeken van de andere partij om informatie of processtukken bleven onbeantwoord.
Reden genoeg voor de tuchtrechter om de advocaat in deze twee gevallen te verwijten dat hij weigerde informatie te verschaffen en veelal onbereikbaar was. Uit de rapportage van de hulpverleners van de asielzoeker blijkt dat hij diverse telefoontjes en e-mails niet beantwoordde. Daar komt nog bij dat de advocaat wel een rekening ter waarde van 1200 euro aan deze man had verstuurd: het was de cliënt niet duidelijk waarom hij dit bedrag moest betalen. Volgens de advocaat was het slechts ‘een indicatie van een tarief’ voor het starten van een procedure om een verblijfsvergunning te verkrijgen.
Geen verbetering verwacht
“De ernst van het tuchtrechtelijk verweten handelen, gevoegd bij de grote omvang van de voor klager hieraan verbonden nadelige gevolgen, rechtvaardigt op zichzelf een zware maatregel,” oordeelt de tuchtrechter in deze zaak. Niet in het minst omdat er nog andere, soortgelijke klachten bekend zijn bij de raad, waaronder de scheidingszaak, waardoor de advocaat het vertrouwen in zijn beroepsgroep ‘ernstig heeft beschadigd’. “Verweerder heeft geen inzicht getoond in de door hem gemaakte misslagen, heeft niet van eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen geleerd en heeft niet aangetoond dat enige verbetering is te verwachten.”
Het is daarom niet langer verantwoord dat de advocaat nog langer zijn praktijk uitoefent; de raad legt een onvoorwaardelijke schorsing van een jaar op, ook al is de advocaat op 25 november 2013 al geschrapt van het tableau. De hoofdredenen voor die schrapping: sinds de start van zijn eigen kantoor in 2009 zijn er tien collega’s en confrères geweest die de deken verzochten om te bemiddelen tussen hen en verweerder. Daarnaast werden er in de afgelopen jaren elf klachten tegen hem ingediend, was hij slecht bereikbaar en kwam hij zijn financiële verplichtingen niet na. ‘Verweerder is niet geschikt om de functie van advocaat uit te oefenen,’ luidde het harde oordeel.
Mocht de advocaat ondanks zijn schrapping zich ooit nog eens opnieuw willen inschrijven, dan zal hij door de schorsingsmaatregel het eerste jaar zijn beroep nog niet mogen uitoefenen. Scheidingsprocedure
 Dit artikel komt uit Advocatie. Aanrader om er een abonnement op te nemen: http://www.advocatie.nl/jaar-schorsing-voor-geschrapte-niet-geschikte-advocaat


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator