De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

11 juli 2014

Geef je mening over wetvoorstel verblijfsvergunning voor innovatieve ondernemers


Toelatingsregeling startende buitenlandse ondernemers van buiten de EU

Dit ontwerpbesluit regelt dat startende buitenlandse ondernemers van buiten de EU een verblijfsvergunning kunnen verkrijgen. Zij zijn een bron van innovatie, nieuwe banen, internationalisering en productiviteit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
26-06-2014
Einddatum consultatie
24-07-2014
Status
Actief
Type regeling
AMvB
Organisatie
Veiligheid en Justitie

Doel van de regeling

Het stimuleren van een ambitieus en aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat, ter versterking van de Nederlandse kenniseconomie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen van buiten de Europese Unie die een innovatieve onderneming in Nederland willen starten (“start-up”).

Verwachte effecten van de regeling

Startende buitenlandse ondernemers van buiten de EU hebben nu vaak geen recht op een verblijfsvergunning omdat zij noch een uitgewerkt ondernemersplan hebben, noch beschikken over voldoende startkapitaal. Door dit ontwerpbesluit kunnen zij een verblijfsvergunning krijgen, mits een betrouwbare organisatie de ondernemer begeleidt. Ook moet de ondernemer beschikken over bestaansmiddelen van minimaal €1.040 per maand, eventueel afkomstig van een derde. De startende ondernemer moet bovendien aannemelijk hebben gemaakt waarom het product of de
dienst van toegevoegde waarde en innovatief is. De precieze voorwaarden zullen (nader) worden uitgewerkt in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 en/of de Vreemdelingencirculaire 2000.

Startende buitenlandse ondernemers kunnen volgens het ontwerpbesluit een verblijfsvergunning krijgen die geldig is voor één jaar, bedoeld om in Nederland een onderneming te starten. Als de onderneming succesvol is gestart, kan de ondernemer doorstromen in de reeds bestaande verblijfsregeling voor zelfstandigen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het ontwerpbesluit. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van het ontwerpbesluit.

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Meer lezen hier: http://www.internetconsultatie.nl/startupsIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator