De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 december 2014

Nova en buiten schuld Nederland niet kunnen verlaten. Zit de Raad van State hier wel goed? (uitspraak)


ECLI:NL:RVS:2014:4695

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 19-12-2014
Datum publicatie 24-12-2014
Zaaknummer 201404690/1/V3
 
Hier staat de hele uitspraak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:4695
Ik neem aan dat u allemaal het leerstuk over nieuwe feiten en omstandigheden kent: "als die er al waren of hadden bekend kunnen zijn tijdens een eerder besluit  dan wordt niet nogmaals de hele boel over gedaan en blijft de eerdere beslissing van krancht:. Een soort "ne bis in idem" in het vreemdelingenrecht.

Hier wil iemand nogmaals aantonen dat hij buiten zijn schuld Nederland niet kan verlaten. De Raad van State overweegt als volgt:

"3. Aan de opvolgende aanvraag heeft de vreemdeling onder meer ten grondslag gelegd dat hij in het bezit is van een nationaliteitsverklaring en een geboortecertificaat en dat de Sierraleoonse autoriteiten desondanks geen reisdocument aan hem hebben verstrekt. Om die reden kan hij buiten zijn schuld niet uit Nederland vertrekken, aldus de vreemdeling.
3.1. Het geboortecertificaat is op 8 november 2012 door de vreemdeling ontvangen nadat het op zijn verzoek, met tussenkomst van een advocaat in Sierra Leone, is opgesteld. De vreemdeling heeft geen in rechte te honoreren verklaring gegeven waarom hij dit certificaat niet al had kunnen en derhalve behoren over te leggen in de eerdere procedure. Ook bij de nationaliteitsverklaring heeft de vreemdeling geen in rechte te honoreren verklaring gegeven waarom hij deze niet eerder heeft kunnen laten opstellen en overleggen. De omstandigheid dat de Sierraleoonse autoriteiten pas zijn overgegaan tot afgifte van deze verklaring nadat drie getuigen hebben verklaard dat de vreemdeling uit Sierra Leone komt, is niet een zodanige verklaring. Een nationaliteitsverklaring betreft immers een stuk op aanvraag en niet valt in te zien waarom de vreemdeling deze verklaring niet voorafgaande aan de eerdere aanvraag al had kunnen verkrijgen.
Het geboortecertificaat en de nationaliteitsverklaring - en de omstandigheid dat de Sierraleoonse autoriteiten ondanks deze documenten nog geen reisdocument aan de vreemdeling hebben verstrekt - vormen derhalve geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden als hiervoor bedoeld onder 1.2. Ook uit de overige stukken die de vreemdeling aan zijn aanvraag ten grondslag heeft gelegd, blijkt niet dat er sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden in de hier bedoelde zin, nu de vreemdeling ook bij deze stukken geen in rechte te honoreren verklaring heeft gegeven dat het voor hem niet mogelijk was deze in de eerdere procedure over te leggen."

Dit nova leerstuk wordt gezien als nationaal procedureel recht waarover heengestapt dient te worden als het een schending van een internationale verdragsregel zou opleveren. Zie de zaak Bahaddar en 3 EVRM.

Hier gaat het om een verblijfsvergunning die als naam heeft "buiten schuld Nederland niet kunnen verlaten". Behelst niet de naam an sich al dat de handeling van de vreemdeling niet doorslaggevend is maar het feit dat hij Nederland niet kan verlaten? Deze soort verblijfsvergunning is immers bedoelt voor gevallen waarbij iemand tussen wal en schip is komen te zitten.

En als we dan de Afdeling zouden volgen dat zou dus gelden dat iemand dan maar ten eeuwige dage als illegaal in Nederland moet verblijven omdat hij niet de eerste keer goed onderbouwd heeft dat hij niet terug kon terwijl wel is komen vast te staan uit later bekende feiten dat zijn eigen land hem niet terug wil.
Is dat niet in strijd met een mensenrecht? Artikel 3 EVRM kan het niet zijn aangezien dat op de gevolgen van terugkeer ziet. Zou eventueel kunnen worden betoogd dat dit in strijd is met artikel 8 EVRM priveleven? Of zou meneer kunnen betogen dat hij blijkbaar staatloos is en Nederland op grond van het Staatlozen verdrag stappen moet zetten?

In ieder geval lijkt me dit nou zo'n onderdeel van het vreemdelingenrecht waar je zou moeten besluiten om te constateren dat er nova ontbreken maar dat de aard van de zaak toepassing van dat leerstuk in de weg staat.

Wat vindt u?

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator