De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

22 december 2014

WBV 2014/37: wijzigingen in het Vreemdelingenbeleid - Gezinnen met kinderen in vreemdelingenbewaring


ALGEMEEN

De Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) in Zeist is een nieuwe bewaringsmodaliteit voor gezinnen met minderjarige kinderen. Het nieuwe beleid omtrent bewaring van gezinnen met minderjarigen en alleenstaande minderjarigen is aangekondigd in de kamerbrieven van 26 september 2014, 4 augustus 2014, 28 mei 2014, en 29 januari 2014. Uit de kamerbrieven volgt dat de GGV is bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen die aan de buitengrens asiel hebben gevraagd en aan wie, na een negatieve uitkomst van de screening aan de grens, de verdere toegang tot Nederland is ontzegd. Ook kunnen gezinnen met minderjarige kinderen ter fine van uitzetting er kort voor vertrek worden geplaatst alsmede alleenstaande minderjarige vreemdelingen die in een gesloten setting aan hun terugkeer dienen te werken. De tijdelijke voorziening van de GGV is per 1 oktober 2014 in gebruik genomen, waarbij de structurele locatie van de GGV voor eind eerste kwartaal 2015 zal worden opgeleverd. In onderhavig WBV wordt het beleid zoals dat volgt uit bovengenoemde kamerbrieven meer expliciet opgenomen in de Vreemdelingencirculaire.

ARTIKELSGEWIJS

A

Met de in gebruik neming van de GGV per 1 oktober 2014 wordt aan de doelgroep zoals bedoeld in dit artikel een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd met plaatsing in de GGV in Zeist waar dat voor 1 oktober 2014 plaats vond in AC Schiphol.

B

Met deze aanpassing wordt uitvoering gegeven aan de toezegging van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dat de IND verblijfsdocumenten zal signaleren in het Shengen Informatiesysteem (SIS). De Nationale Politie (NP) heeft hierop het SIS aangepast en het Bureau Documenten van de IND is per 1 september 2014 gestart met het signaleren van gestolen en vermiste documenten. Daarnaast een tekstuele aanpassing in dit artikel.

C

In dit artikel wordt uiteengezet dat bewaring van gezinnen met minderjarigen en alleenstaande minderjarigen, nog meer dan bij volwassenen die in bewaring geplaatst worden, alleen als laatste middel zal worden toegepast om terugkeer te realiseren. Dit volgt uit de kamerbrieven van 26 september 2014, 4 augustus 2014, 28 mei 2014, en 29 januari 2014. Hierbij is het belang van de motivering van de inbewaringstelling benadrukt waarbij eveneens de medische achtergrond, de leeftijd van de kinderen en, bij een gezin met minderjarigen, de samenstelling (volledigheid) van het gezin meegewogen dienen te worden. In dit artikel zijn de gronden voor inbewaringstelling van gezinnen met minderjarigen meer expliciet uiteengezet. Daarbij is aangegeven dat de termijn van bewaring, zoals volgt uit bovengenoemde kamerbrieven, in beginsel twee weken is, waar van kan worden afgeweken op gronden die reeds zijn vermeld in dit artikel. Voorts is in dit artikel opgenomen binnen welke termijn plaatsing in de GGV kan plaatsvinden.
De vrijheidsontneming van één meerderjarig familielid is hiermee beleidsmatig niet langer mogelijk. De eenheid van het gezin dient te prevaleren.

D

Dit artikel betreft toegangsweigering van gezinnen met minderjarigen. Zoals volgt uit artikel A1/7.3 van de Vreemdelingencirculaire zal dit slechts in uitzonderlijke situaties aangewezen zijn. Wanneer bewaring op grond van artikel 6, eerste en tweede lid of artikel 6a Vw aangewezen is voor gezinnen met minderjarige kinderen duurt dat tot maximaal twee weken voort na het moment waarop het gezin verwijderbaar is geworden. Voorts is in dit artikel opgenomen dat gezinnen met minderjarigen die landen op luchthaven Eindhoven, zonder dat zij asiel aanvragen, in de GGV worden geplaatst nu op deze luchthaven geen lounge beschikbaar is.

E

Model M101 Vreemdelingencirculaire wordt in lijn gebracht met de huidige werkwijze omtrent documentenbeheer.

F

Model M102 Vreemdelingencirculaire wordt aangepast om meer ruimte te geven voor de motivering van het opleggen van een artikel 56 maatregel.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, voor deze, de directeur-generaal Vreemdelingenzaken, J.C. GoetInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator