De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

14 december 2011

WBV 2011/16: nieuw landgebonden beleid inzake Afghanistan

Dit wordt als volgt toegelicht:TOELICHTING

Algemeen

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft in augustus 2011 een algemeen ambtsbericht over Afghanistan uitgebracht. Het ambtsbericht beslaat de periode van juli 2010 tot en met augustus 2011. Het ambtsbericht heeft geen aanleiding gegeven tot wijziging van het beleid. In dit wijzigingsbesluit zijn wel enkele actualiseringen mede als gevolg van het ambtsbericht opgenomen:
  • De definitie van het begrip alleenstaande vrouwen is verduidelijkt;
  • De passage waarom alleenstaande vrouwen een verhoogd risico op mensenrechtenschendingen lopen is verwijderd, omdat deze informatie in het algemeen ambtsbericht van augustus 2011 staat vermeld;
  • De paragraaf met betrekking tot leden van politieke groeperingen is verwijderd omdat aan de positie van leden van deze groeperingen uitvoerig aandacht wordt besteed in het ambtsbericht. Nu er geen specifiek asielbeleid geldt voor deze groep, bestaat er geen aanleiding om deze groep nogmaals apart onder de aandacht te brengen in het landgebonden asielbeleid voor Afghanistan. De verwijdering van de genoemde groep uit het wijzigingsbesluit betreft derhalve geen beleidswijziging;
  • De paragraaf ten aanzien van ex-communisten is verwijderd omdat uit het ambtsbericht van augustus 2011 geen bijzondere risico’s voor deze groep blijken.
  • In de paragraaf met betrekking tot religieuze minderheden is ter verduidelijking toegevoegd dat shiitische moslims gelet op hun positie in Afghanistan niet als een risicogroep worden aangemerkt. In het beleid was reeds opgenomen dat deze groep niet als kwetsbare minderheidsgroep wordt aangemerkt.


Lees de volledige tekst hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-22504.html


Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator