De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

01 september 2016

Prejudiciele vraag over asiel


C-391/16 M

Prejudiciële hofzaak
Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie
Termijnen: Motivering departement:   12 september 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       29 september 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   29 oktober 2016
Trefwoorden: asiel; vluchtelingenverdrag;
Onderwerp: - Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967;
- Handvest grondrechten artikel 18 (recht op asiel);
- richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming.
Verzoeker is geboren in Grozny/Tsjetsjenië. Naar aanleiding van zijn verklaringen (vrees voor vervolging op grond van politieke overtuiging) is hem in TSJ bij besluit van 21-04-2006 asiel verleend. In 2007 wordt hij in veroordeeld voor beroving/afpersing, misdrijven die hij al eerder had gepleegd en waarvoor hij ook in 2004 was veroordeeld tot drie jaar cel. De totale duur van zijn veroordelingen komt hiermee op negen jaar. TSJaut starten in 2008 de procedure tot intrekking van verzoekers asielrecht, zoals geregeld in het TSJ recht (gevaar voor de staatsveiligheid). Het besluit tot intrekking valt op 29-04-2014. Verzoeker gaat tegen het besluit in beroep bij de Rb Praag en na afwijzing in cassatie bij de verwijzende rechter. Hij legt de zaak voor aan de TSJ Ombudsman (VOP) die stelt dat de gronden voor intrekking van internationale bescherming uitputtend en definitief zijn neergelegd in het Verdrag van Genève, en dat verdragstaten dan niet hun eigen beëindigingsclausules mogen opstellen, zoals geschied in de TSJ asielwet. Ook is de omzetting van de kwalificatieRL 2011/95 niet correct verlopen: de intrekkingsclausule vormt schending van het EUrecht.
Bij de verwijzende TSJ rechter (hoogste bestuursrechter) heeft verzoeker onder meer betoogd dat de Rb geen rekening heeft gehouden met zijn klacht over schending van het Vluchtelingenverdrag, de TSJ asielwet en RL 2011/95. Hij beroept zich ook in cassatie op het VOP-advies. De verwijzende rechter ziet zich genoodzaakt de vraag of de TSJ bepalingen verenigbaar zijn met het EUrecht voor te leggen aan het HvJEU:
 “Is artikel 14, leden 4 en 6, van richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, ongeldig wegens schending van artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 78, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de in artikel 6, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde algemene beginselen van EU-recht?”
Aangehaalde (recente) jurisprudentie:
Specifiek beleidsterrein: VenJ/DMB

 Hier gevonden dankzij Steve Peers helemaal in Engeland: http://www.minbuza.nl/ecer/hof-van-justitie/nieuwe-hofzaken-inclusief-verwijzingsuitspraak/2016/c-zaaknummers/c-391-16-m.html

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator