De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 september 2016

Cursus: Taalanalyse als middel voor herkomstbepaling

Deze tweedelige serie beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden het instrument taalanalyse dat in het kader van de asielprocedure gebruikt wordt als middel tot herkomstbepaling. Bij een taalanalyse wordt op basis van dialectkenmerken het land of de regio van herkomst vastgesteld. De uitkomst is vaak van doorslaggevende betekenis bij het asielbesluit. Er wordt speciaal ingegaan op de rol van de tolk bij de taalanalyse-interviews.


Deel 1
Een introductie van taalanalyse als middel voor herkomstbepaling.
De volgende onderwerpen zullen besproken worden:
- Wat is taalanalyse?
Wanneer wordt er gebruik gemaakt van een taalanalyse? Wie gebruikt het? Wat kan wel en wat kan niet worden onderzocht door middel van een taalanalyse?
- Verschillende rollen bij de taalanalyse
Bij een taalanalyse spelen verschillende mensen een rol: de interviewer, de tolk, de analist/ deskundige. Wat doen zij en wat voor invloed hebben zij op het verloop, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de taalanalyse?
 - Het interview:
Wat maakt een taalanalyse-interview anders dan de andere gehoren tijdens de asielprocedure? En wat zijn belangrijke randvoorwaarden bij een succesvol interview dat bruikbare data oplevert voor een betrouwbare analyse?
- Richtlijnen bij taalanalyse
Er is door een internationale groep linguïsten een aantal richtlijnen opgesteld, waaraan een taalanalyse zou moeten voldoen om het tot een betrouwbaar onderzoek te maken.

Deel 2
Een vervolg op het eerste webinar over Taalanalyse als middel voor herkomstbepaling.
De volgende onderwerpen zullen besproken worden:
- Taalanalyse in verschillende landen
Hoe gaan andere landen om met taalanalyse? Verschillen versus overeenkomsten. Wat is hier de rol van de tolk en hoe ziet het interview eruit?
- Taalanalyse en contra-expertise
Wanneer kan men gebruikmaken van een contra-expertise? Hoe gaat dat in z’n werk?
- Kritische kanttekeningen
Wat is de kritiek en wat zijn de alternatieven?

Werkvormen:
Bij de bovenstaande onderwerpen worden zoveel mogelijk casussen en voorbeelden uit de praktijk behandeld.

Leerdoelen:Deelnemers hebben aan het eind van het webinar kennis van:
  • Taalanalyse in internationaal perspectief
  • Taalanalyse en contra-expertise
  • Kritische kanttekeningen bij taalanalyse
  • Taalanalyse in internationaal perspectief
  • Taalanalyse en contra-expertise
  • Kritische kanttekeningen bij taalanalyse

Relevantie:
In de (Nederlandse) asielprocedure spelen tolken en vertalers een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de taalanalyses, waarbij in veel gevallen gebruik gemaakt wordt van een tolk/vertaler.

Docent:  Anna de Graaf heeft in 2004 haar studie Taalwetenschap afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (specialisatie Taal- en spraakontwikkeling en taalpathologie). In 2005 startte zij haar werk voor De Taalstudio waar ze na een tussenpoos van vier jaar vorig jaar is teruggekeerd. De Taalstudio verzorgt sinds 2003 taalanalyses en contra-expertises door professionele taalkundigen. De Taalstudio treedt hierbij op als intermediair tussen personen die een taalanalyse of contra-expertise nodig hebben enerzijds en taalkundigen anderzijds, vanaf het moment van aanvraag tot en met de afronding van het rapport. Anna coördineert momenteel al het (internationale) taalanalysewerk van De Taalstudio en heeft in de loop der jaren vele lezingen en workshops gegeven over het onderwerp. Zij onderhoudt contacten met advocaten aan de ene kant en met taalkundige experts aan de andere kant.

De twee webinars (serie) vinden plaats op maandag 24 oktober van 20:00 tot 22:00 uur en 31 oktober 2016 van 20:00 tot 21:30 uur.
Hoe werkt het?
Om een webinar bij te wonen, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. U kunt tijdens en na het webinar vragen stellen aan de spreker(s); dit kan schriftelijk via een chatfunctie op het webinarplatform. Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een unieke link waarmee u kunt inloggen op het webinarplatform en het webinar kunt bijwonen. Het gaat hierbij om interactieve live-presentaties, die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.

PE-punten
KTV-webinars worden geaccrediteerd door het Bureau BTV met 1 pe-punt per uur. U dient zelf uw punten digitaal bij te houden op het pe-portaal van het Bureau BTV. 


LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Opties bij deze cursus

 

 

  • Opname: + € 10,00

    In eigen tijd luisteren naar het webinar? Binnen 24 uur na het live-webinar ontvangt u de opname per mail. U heeft dan 7 dagen (x 24 uur) de tijd om de opname terug te luisteren en heeft gewoon recht op pe-punten.

 Meer informatie: http://www.ktv-kennisnet.nl/nl/cursus/ktv-elearning/taalanalyse/1348

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.


Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator