De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

24 februari 2016

Hoe vraag je een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan?


Onbepaalde tijd niet-EU burger

U woont in Nederland en wilt een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Na een onafgebroken rechtmatig verblijf van 5 jaar in Nederland en een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Let op! Als u al een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebt en de geldigheidsduur van het verblijfsdocument verloopt, dan moet u het verblijfsdocument vernieuwen.
 
Voorwaarden
Aanvraag indienen
Geldigheidsduur
Kosten
 
 
U hebt een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en u wilt een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (type V) of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II) aanvragen.
Met beide verblijfsvergunningen mag u voor onbepaalde tijd in Nederland wonen (verblijven). De duur van het verblijfsrecht kent geen einddatum. Wel moet u steeds na vijf jaar uw verblijfsdocument vernieuwen.

Met een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen kunt u makkelijker gaan wonen (verblijven) in de meeste EU landen. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar een ander EU land om daar te werken of te studeren. U moet wel een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen in dat EU land en voldoen aan de voorwaarden die gelden in dat land.
Let op! Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken zijn niet aangesloten bij de regeling voor houders van de EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetenen.

De EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (type V) is in de plaats gekomen van de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de aantekening "EG-langdurig ingezetene" (type II). Aan de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (type V) en de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de aantekening "EG-langdurig ingezetene" (type II) zijn dezelfde rechten en plichten verbonden. De vergunning voor onbepaalde tijd blijft wel bestaan (regulier onbepaalde tijd - type II en asiel onbepaalde tijd - type IV), maar zal voortaan alleen worden verleend aan personen die niet in aanmerking komen voor de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.

Als u al een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de aantekening "EG-langdurig ingezetene" (type II) hebt, verandert er niets. U kunt uw verblijfsdocument gewoon blijven gebruiken tot aan de, op het verblijfsdocument vermelde, geldigheidsduur. Aan het einde van de geldigheidsduur kunt u een nieuw verblijfsdocument aanvragen. Op het nieuwe verblijfsdocument zal "EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen" staan. Voor houders met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (zonder de aantekening EG-langdurig ingezetene) verandert er ook niets. Als u nu in aanmerking wilt komen voor een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen, kunt u het formulier onderaan de pagina gebruiken.

Voorwaarden

De aanvraag wordt eerst getoetst aan de vereisten die worden gesteld voor het verkrijgen van de EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen.
 1. Als daaraan volledig wordt voldaan, wordt de gevraagde EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen verleend.
 2. Als daaraan niet (volledig) wordt voldaan, wordt getoetst aan de vereisten die worden gesteld voor een nationale verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd op nationale gronden.
 3. Als ook aan deze voorwaarden niet (volledig) wordt voldaan, wordt getoetst of u in aanmerking komt voor verlenging van uw huidige verblijfsvergunning bepaalde tijd.
Als u een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wilt aanvragen, zijn daar voorwaarden aan verbonden. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • U hebt 5 jaar of langer aaneengesloten verblijf met een geldige verblijfvergunning (geen verblijfsgat).
 • U bent op het moment van de aanvraag in het bezit van een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. Het aaneengesloten verblijf dat is opgebouwd met een niet tijdelijk doel, telt niet altijd mee.

  Bij een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (type V), worden verblijfsjaren op basis van een tijdelijk verblijfsdoel, zoals 'au pair' of 'uitwisseling', niet meegeteld om aan de termijn van 5 jaar aaneengesloten verblijf te voldoen. Een uitzondering hierop is een verblijf met een vergunning op basis van 'studie'. Het aantal jaren dat u verblijf heeft gehad op basis van 'studie', mag u voor de helft meetellen om aan de termijn van 5 jaar aaneengesloten verblijf te komen.

  Bij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II) wordt voorafgaand rechtmatig verblijf met een verblijfsdoel van tijdelijke aard (bijvoorbeeld 'au pair', 'uitwisseling' of ' studie') meegeteld als het totale rechtmatige verblijf ononderbroken is geweest en u, op moment van de aanvraag, in bezit bent van een geldige verblijfsvergunning op basis van een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U moet beschikken over voldoende en duurzaam inkomen voor beide verblijfsvergunningen. Als u niet aan deze voorwaarde voldoet, kunt u onder bepaalde omstandigheden alleen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd – bijvoorbeeld als u ten minste 10 jaar aaneengesloten rechtmatig verblijf hebt gehad.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U bent voldoende ingeburgerd. U moet dit aantonen door een inburgeringsexamen te behalen.
Afhankelijk van uw situatie kunnen er voor uw aanvraag aanvullende voorwaarden zijn. De voorwaarden en documenten per situatie kunt u lezen in de dialoog. Begin met 'Ik wil in Nederland blijven'. Aan het eind van de dialoog kunt u eventueel een aanvraagformulier online invullen en printen. In het formulier kunt u ook nalezen welke documenten u moet meesturen met de aanvraag.

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd indienen, gebruik dan het formulier " EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd".

Geldigheidsduur

Het verblijfsdocument is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet u uw verblijfsdocument vernieuwen.

Kosten

Een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kost geld. In de legeswijzer kunt u nalezen wat de kosten zijn.

Verblijf buiten Nederland

Als u nu een vergunning voor onbepaalde tijd hebt en overweegt langere tijd buiten Nederland te verblijven, kan het zinvol zijn om een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen aan te vragen.
U mag met een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen maximaal 6 jaar in een ander EU-land verblijven. Buiten de EU mag u maximaal 12 maanden verblijven. Dit heeft dan geen gevolgen voor uw verblijfstatus in Nederland.
Als u een vergunning voor onbepaalde tijd hebt, mag u in ieder geval niet meer dan 6 maanden aan elkaar (achtereenvolgend) buiten Nederland verblijven. Er is dan sprake van verplaatsen van uw hoofdverblijf


 Bron: IND https://www.ind.nl/particulier/overige-redenen/Onbepaalde%20Tijd/onbepaalde-tijd-niet-EU


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator