De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 juni 2011

Verslag lezing over detentiecentrum Rotterdam

Ik heb aantekeningen gemaakt. Onjuistheden komen dus voor mijn rekening. Overleg met vragen / controleer feiten altijd eerst direct met het Detentiecentrum zelf. U kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen.

De lezing werd gehouden door twee medewerkers van het Detentiecentrum.

“Onder Albayrak kwam er een andere kijk op detentie. Meer werd het gericht op oriëntatie op het land van herkomst. Ook kwam er meer bezigheidstherapie. Er is een duidelijk verschil tussen het Detentiecentrum en het Uitzetcentrum. Het Uitzetcentrum faciliteert naar uitzetting, de datum van uitzetting is al bekend en er wordt gestreefd naar een verblijf van uiterlijk 14 dagen.
In het detentiecentrum zitten wel gezinnen die op uitzetting wachten. Het Uitzettingscentrum blijft open tot het gebouw in Alphen a/d Rijn opengaat.

In het Detentiecentrum worden zaken als muziek, sport, luchten, creatieve bezigheden, dingen om kinderen zoet te houden aangeboden.

Gebleken is dat een sober of rijker regime geen verschil maakt op het aantal geslaagde uitzettingen.

De bewoners hebben telefonie op de cel. Ze krijgen 5 euro en 10 euro zakgeld per week wat onder meer aan telefoonkosten kan worden besteed. Maar als iemand als het op is nog wil bellen wordt daar altijd de gelegenheid toe gegeven. De nummers uit de eigen telefoon worden uitgelezen voor nummers en die telefoons mogen niet worden gebruikt. Dit uitlezen gebeurt door de Vreemdelingendienst. DT&V mag het niet daarna nog doen. Het klopt dat de telefoons in de cel worden getapt maar er zijn per afdeling twee telefoons waar dat niet gebeurt. Die kunnen mensen gebruiken om bijvoorbeeld hun advocaat te bellen. Dit soort praktijken worden intern steeds door een jurist op rechtmatigheid bekeken. Bewoners kunnen niet e-mailen. Maar ze kunnen wel aan de begeleiding vragen of die hen daar mee wil helpen. Zo kunnen ze ook brieven laten versturen.

Het metselproject bestaat niet meer.

Het IOM kan veel voor de mensen doen. Bijvoorbeeld met het helpen van een bedrijfsplan, het geven van middelen van bestaan. Zo krijgen ze 250 euro handgeld en in het land van herkomst krijgen ze ook wat. Het IOM heeft overal zusterorganisaties.

Bewoners krijgen de dag na binnenkomst een intake gesprek. Daarbij wordt gevraagd wie hun advocaat is en als ze die niet hebben wordt contact opgenomen met de Piketcentrale. Vervolgens wordt gewerkt met verzoekbriefjes. Zo kan een gesprek met de “terugkeerfunctionaris” worden gevraagd. Die briefjes zijn er in het Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Russisch en Chinees. Medewerker vreemdelingenzaken is de nieuwe naam van de terugkeerfunctionarissen. Dit omdat de focus niet meer ligt op terugkeer maar op intermediair en bewustwording. Deze medewerkers komen iedere dag minstens één keer op de afdeling. Zij vallen onder DJI en niet onder DT&V. Ze zorgen als DJI dat de mensen eten en drinken krijgen en dat er orde en veiligheid is op de afdelingen. DT&V zorgt voor de uitzettingen.

De bewoners zitten met 2 op een cel of in hun eentje. Gezinnen zitten bij elkaar. Partners zitten niet bij elkaar maar ze kunnen wel bij elkaar op bezoek. De Penitiaire Beginselen Wet schrijft voor dat mannen en vrouwen gescheiden zitten.

Van 9-12 en 1-5 is de servicebalie bereikbaar op 088-0735200. Er wordt dan gelijk een terugbelverzoek gedaan naar de afdeling. Er zal een landelijk nummer komen. De Servicebalieruimte zit naast de portier en daar kan bezoek en advocatuur naar toe gaan.

Bezoek kan zeven dagen per week langsgaan en mag 2 maal per week komen. De bewoners moeten aangeven wie ze verwachten voor de volgende dag. De portiers zijn iets minder streng. In Zeist werken ze daarentegen met een lijst van mensen die überhaupt op bezoek mogen komen. In Rotterdam kan bij uitzondering het bezoek ook buiten kantooruren komen.

De isoleercel wordt gebruikt bij vechtpartijen als afkoelplek, bij buitensporig verbaal geweld richting personeel en bij zelfbeschadiging.

Vreemdelingendetentie is een bestuursrechtelijke maatregel dus soepeler. De Commissie van Toezicht controleert. De gedetineerde kan altijd zijn advocaat bellen bij vragen.

Er is een speciale afdeling voor extra zorg. Hier komt dagelijks een psycholoog langs, er is hoger opgeleid personeel en de mensen zitten alleen op cel.

In Alphen wil men ook juist een strakker regime voor mensen met gedragsproblemen.”


Law Blogs
Law blog

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator