De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

20 februari 2012

1,5 jaar immigratiebeleid: politici en wetenschappers in gesprek


UITNODIGING RONDETAFELGESPREK:

‘1,5 jaar immigratiebeleid: politici en wetenschappers in gesprek’

Vrijdag 23 maart 2012 van 13.30 - 17.30 uur


Met het rondetafelgesprek ‘1,5 jaar immigratiebeleid: politici en wetenschappers in gesprek’ evalueert het NJCM het immigratiebeleid van het kabinet-Rutte. Voor dit gesprek zijn zowel politici en beleidsmedewerkers als wetenschappers uitgenodigd. Zij gaan in discussie over de stand van zaken en de haalbaarheid van de plannen uit het regeer- en gedoogakkoord op het gebied van immigratie.

Het kabinet heeft in het regeer- en gedoogakkoord het wijzigen van het asiel- en migratiebeleid als één van haar belangrijkste doelen gesteld. Nederland heeft inmiddels een aantal concrete voorstellen gedaan om Europese regelgeving op het gebied van asielbeleid aan te scherpen. Tegelijkertijd staat ook de rol van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op dit gebied onder druk in Nederland. Deze ontwikkelingen roepen vragen op ten aanzien van de grenzen die de internationale verplichtingen aan het migratiebeleid stellen. Zijn de plannen uit het regeer- en gedoogakkoord op de voorgestelde wijze wel haalbaar? Daarnaast zijn de meningen verdeeld over de effectiviteit van de regeringsplannen op dit terrein. Zijn er ook minder ingrijpende alternatieve maatregelen?

Deze juridische en maatschappelijke vraagstukken zullen aan de hand van drie verschillende thema’s en in het licht van Europese- en internationale regelgeving aan bod komen, te weten: 1) de toelating tot Nederland, 2) het (beëindigen van) verblijfsrecht van migranten in Nederland en 3) de betekenis van het EVRM in het migratiebeleid. Bij ieder thema is er volop gelegenheid om vragen te stellen en deel te nemen aan het debat. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit rondetafelgesprek en uw gedachten omtrent het immigratiebeleid met ons te delen.


Voorzitter
-          Prof. mr. A.B. (Ashley) Terlouw, Hoogleraar Rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Sprekers
-          Mr. dr. M.H.A. (Tineke) Strik, Universitair Docent Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen en Eerste Kamerlid GroenLinks
-          Prof. dr. T.P. (Thomas) Spijkerboer, Hoogleraar Migratierecht, Vrije Universiteit van Amsterdam
-          Mr. H.P. (Harke) Heida, Directeur Migratiebeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
-          Prof. mr. P.R. (Peter) Rodriques, Hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden
-          Prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Balin, Hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht, Universiteit van Tilburg
-          Mr. J.C. (Judith) Boeree, Rechter, Rechtbank Amsterdam
-          Mr. A. (Ankie) Broekers-Knol, Eerste Kamerlid VVD en voorzitter vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
-          Prof. dr. R.A. (Rick) Lawson, Hoogleraar Europees recht, Universiteit Leiden
-          Prof. dr. T. (Tom) Zwart, Hoogleraar Rechten van de Mens, Universiteit Utrecht

 Tijd
Inloop: 12.45 uur
Start: 13.30 uur
Borrel: 17.30 uur

Plaats
Tweede Kamer, Thorbecke zaal, Den Haag
Legitimatie is verplicht!

Aanmelding
NJCM secretariaat
T 071-527 7748
F 071-527 7383

Entree
Gratis, behalve voor advocaten die punten willen behalen (€175,- incl. reader).Law Blogs
Law blog Klik op +1 als u dit een interessant artikel vindt en Google zal het dan beter zichtbaar maken in de zoekresultaten.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator