De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

27 mei 2011

Ombudsman: IND moet regels soepeler toepassen

(Novum) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet soepeler omgaan met verzoeken van vreemdelingen om wegens bijzondere omstandigheden geen inburgeringsexamen in het land van herkomst te hoeven doen. Dat stelt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer na een onderzoek naar de uitzondering op het inburgeringsvereiste.

Sinds 2006 moeten nieuwkomers voor hun komst naar Nederland in hun land van herkomst slagen voor het basisexamen inburgering. Bij schrijnende gevallen kan echter een beroep worden gedaan op de uitzonderingsmogelijkheid. Hiermee wordt in individuele gevallen gekeken of het recht op gezinshereniging opweegt tegen het overheidsbelang van maatschappelijke inburgering.
In vijf jaar tijd is echter in slechts één geval de uitzonderingsregel toegepast. De ombudsman vindt dit vreemd en stelt dat dit komt door angst voor precedentwerking en de wijze van uitvoering van de wet.
In de wet zijn verschillende redenen opgesomd om niet in aanmerking te komen voor een uitzondering. Bij een beslissing worden die redenen nu afgevinkt. "Op die manier weegt het belang van de overheid bij inburgering in het buitenland altijd zwaarder dan het belang van gezinshereniging onder zeer moeilijke omstandigheden", aldus de ombudsman.
Brenninkmeijer vindt dat de IND moet afstappen van deze 'fragmentarische' beoordeling. "Alle omstandigheden waarin een vreemdeling verkeert, moet in samenhang worden beoordeeld."
Law Blogs
Law blog

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator