De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

24 mei 2014

Het mobiel vreemdelingentoezicht wordt uitgebreid om effectiever te kunnen optreden tegen mensensmokkel en illegaal verblijf na grensoverschrijding.

Zo komt er ruimer toezicht op treinen omdat de huidige regels in de praktijk onvoldoende mogelijkheden bieden om flexibel te werken. Straks kunnen meer treinen en meer coupés worden gecontroleerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met deze aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000.
De marechaussee controleert de paspoorten van Chinese toeristen in een touringcar bij grensovergang Hazeldonk.
Effectiever optreden wordt ook mogelijk als er grote aantallen illegalen Nederland binnenkomen of als er concrete aanwijzingen zijn dat dit op korte termijn kan worden verwacht. In dit soort situaties kan  de Koninklijke marechaussee (KMar) tijdelijk meer gaan controleren op wegen, vaarwegen en vliegroutes.
Er zijn aanwijzingen dat er bij de huidige instroom van Eritrese asielzoekers sprake is van georganiseerde mensensmokkel. Hierbij wordt  aantoonbaar gebruik gemaakt van internationale treinen richting Nederland. Door de controlemogelijkheden uit te breiden, kan de KMar hier beter tegen optreden. Vreemdelingen houden immers rekening met de controles door zich verspreid in de trein op te houden of zich tijdens de controles te verplaatsen.
Om meer zicht te krijgen op de verhoogde migratiestroom en om georganiseerde mensensmokkel op te sporen, werken KMar, OM, NP, IND en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel intensief samen. De uitbreiding van het mobiel vreemdelingtoezicht is er vooral op gericht deze opsporingsactiviteiten te ondersteunen. Het kabinet streeft ernaar de aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 per 1 juli 2014 in werking te laten treden.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. Het advies wordt gelijktijdig met de bekendmaking van het besluit openbaar gemaakt.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/23/kabinet-gaat-mobiel-vreemdelingentoezicht-intensiveren.htmlIn verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator