De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

28 juni 2018

Artikel over de bestuurlijke boete (bijvoorbeeld omdat je niet op tijd bent ingeburgerd)Grofweg drie jaar na het uitbrengen van het ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (de "Afdeling") van 13 juli 2015 was die eindelijk daar: de reactie van het kabinet. Om het geheugen even op te frissen: in dit advies vroeg de Afdeling - kort gezegd - aandacht voor de rechtsbescherming van burgers bij bestuurlijke boetes. De Afdeling constateerde namelijk dat steeds vaker voor de bestuurlijke boete wordt gekozen boven strafrechtelijke handhaving, met name ook voor zware en complexe overtredingen. Ook merkte de Afdeling op dat steeds hogere boetes worden opgelegd voor relatief lichte overtredingen. De Afdeling adviseerde om nog eens goed te kijken waarom wordt gekozen voor het (punitieve) bestuursrecht dan wel strafrecht en de daarbij behorende verschillen in de rechtsbescherming. Op 14 mei 2018 is het kabinetstandpunt verwoord in een nader rapport over het bestuurlijke boetestelsel. Het uitgebreide doch lezenswaardige kabinetstandpunt laat zich niet goed kort beschrijven zonder ongenuanceerd te zijn. Wij zullen daarom een aantal punten uitlichten die in onze optiek voor de praktijk belangwekkend zijn.
Een belangrijke constatering van het kabinet is dat zowel het strafrecht als het punitieve bestuursrecht onmisbaar zijn voor de effectieve handhaving van grote delen van het recht. Anders gezegd: we hoeven niet bang te zijn dat de bestuurlijke boete als instrument komt te vervallen. Verder meent het kabinet dat het handhavingsstelsel over het algemeen adequaat functioneert en stelt zij vast dat de rechtsbescherming in het bestuursrecht voldoet aan de minimale eisen die voortvloeien uit het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM). In die zin ziet het kabinet vanuit mensenrechtelijk perspectief dan ook geen aanleiding om de Afdeling volledig te volgen.
Toch schuift het kabinet het rapport van de Afdeling niet geheel terzijde, want met de Afdeling constateert het kabinet boetehoogtes die onverklaarbaar verschillen. Dit ziet op:
  • de hoogte en evenredigheid van bestuurlijke boetes;
  • de onderlinge verhouding van boetehoogtes tussen strafrecht en bestuursrecht; en
  • verschillen in boetehoogtes binnen het bestuursrecht

 Lees de rest van dit artikel, geschreven door Berebd Haagen en Tara Veenendaal, op de website van NautaDutilh: https://www.nautadutilh.com/nl/information-centre/nieuws/2018/6/lang-verwacht-stil-gezwegen-nooit-gedacht-toch-gekregen-kabinetstandpunt-bestuurlijke-boetestelsel/


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context. Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Geen opmerkingen:

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator