De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

Webmaster / Contact

Dit webblog wordt bijgehouden door mevrouw mr M.W.W. Raspe. Ik ben gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht

Ik heb rechten gestudeerd aan de universiteit van Leiden en ben daar in 1997 afgestudeerd in het internationaal recht. Vreemdelingenrecht was een vak dat ik daarvoor volgde net als onder meer 'humanitair recht in een oorlogssituatie', 'internationaal privaat recht', 'Europees recht' en 'volkenrecht'.

afstuderen

Omdat buitenlandse culturen mij interesseerden, deed ik als student al vrijwilligerswerk voor Vluchtelingenwerk op het OIC te Leiden. We bereiden daar net aangekomen asielzoekers voor op hun Nader Gehoor en maakten Correcties en Aanvullingen. In die tijd was de oorlog in Joegoslavië in alle hevigheid aan de gang en sommige verhalen van deze vluchtelingen staan me nu 20 jaar later nog bij.

Na mijn afstuderen ben ik via een advocatenkantoor en een ambassade uiteindelijk terechtgekomen bij de IND als procesvertegenwoordiger. Een procesvertegenwoordiger is diegene die als een soort overheidsadvocaat het standpunt van de staat komt verdedigen wanneer een vreemdeling in beroep is gegaan tegen een beschikking waarin zijn of haar aanvraag is afgewezen of tegen de maatregel waarmee hij in vreemdelingenbewaring is gesteld. In die tijd heb ik veel hartverscheurende verhalen gelezen maar ook gezien hoe mensen de boel denken te kunnen bedotten dan wel de goedheid van Nederland denken te mogen misbruiken.

Na vele jaren wilde ik mijn kennis en ervaring ook graag met andere rechtsgebieden uitbreiden en maakte ik de overstap naar de advocatuur. Maar omdat mijn patroon - doordat een medewerker was opgestapt - niet patronabel was, maakte ik al snel de overstap naar de rechtbank.

griffier bij de rechtbank
Als senior-gerechtssecretaris - "griffier" - bereidde ik de gecompliceerdere asielzaken voor voor de rechters, schreef ik het proces verbaal van zitting en werkte naderhand de uitspraak uit op de manier die de desbetreffende rechter wilde. Ik heb die tijd als zeer leerzaam ervaren. Je denkt als ervaren jurist al best veel te weten totdat je een uitspraak moet schrijven waarbij alles tot 3 cijfers achter de comma moet kloppen. Wat ook leerzaam was om te zien is welke proceshouding nou het beste werkt.

Na die tijd werk ik projektleider bij Vluchtelingenwerk op mijn oude werkplek waar ik als student als vrijwilliger was begonnen. Het was de bedoeling dat ik een team vrijwilligers zou opleiden in het maken van een Vluchverhaalanalyse - een IND-achtige analyse van hun asielrelaas - waarna we met de asielzoeker vervolgens de onduidelijkheden zouden doornemen en kijken of we zijn relaas met landeninformatie, jurisprudentie, krantenberichten uit het land van herkomst enz. konden onderbouwen. Dit werd vervolgens dan naar de advocaat gestuurd. Ik heb dit werk met heel veel  plezier gedaan. Mijn team bestond uit enorm fijne en boeiende mensen en ons werk gaf veel voldoening doordat we er duidelijk mensen mee verder hielpen.

uit eten met (deel van) het team van Vluchtelingenwerk


Aangezien mijn projekt bij Vluchtelingenwerk slechts voor 9 maanden zou zijn, werd ik er door een advocaat uit de regio op attent gemaakt dat hij voor zichzelf ging beginnen en zijn werkgever op zoek was naar een ervaren vreemdelingenrecht jurist die zijn praktijk daar kon overnemen. Zo kwam ik weer in de advocatuur terecht. Daarnaast doceerde ik het vak 'vreemdelingenrecht' aan de plaatselijke hogeschool.

Op het moment echter dat ik zou worden beëdigd bleek ik dusdanig kanker te hebben dat ik op de dag dat dat gepland stond geen feest vierde maar aan een chemokuur kon beginnen in het ziekenhuis. Na enkele jaren ben ik volledig arbeidsongeschikt verklaard. Hoewel de kanker is genezen, ben ik na de operaties en de behandelingen nooit meer de oude geworden.

Er is echter niets saaiers en eenzamers dan niet meer werken. Hoe ziek ik ook was, ik heb altijd zoveel mogelijk dit weblog proberen bij te houden en heb op een gegeven moment aan het UWV toestemming gevraagd om een eigen bedrijf te mogen beginnen voor zover ik het kan. Dit betekent dat het merendeel van mijn inkomsten in de zak van de overheid landen maar dat doe ik met plezier en ik ben erg dankbaar voor onze verzorgingsstaat.

Ik heb afgelopen jaar voor de LOI een cursus vreemdelingenrecht geschreven, organiseer zo nu en dan een studiedag, hou voor een uitgeverij een kennisbank bij en help wel eens een client. Rijk word ik daar dus niet van maar het is leuk om wat te doen te hebben en met mensen om te gaan.

cursus 2014
Dus als u ook eens een cursus nodig heeft of een andere opdracht voor mij hebt, neem gerust contact op en dan kan ik kijken of ik was voor u kan doen. Zoals u kunt zien heb ik op het gebied van het vreemdelingenrecht in allerlei hoedanigheden gewerkt en hoop daardoor een genuanceerde blik te hebben ontwikkeld.

 Ik ben te bereiken op webmaster@vreemdelingenrecht.com.
Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator