De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

"By perseverance the snail reached the ark. "
- Charles Spurgeon

"Not all those who wander are lost."
-Tolkien

Asiel / asylum

 Nederlands / English (scroll down)

In Nederland kan je alleen asiel aanvragen als je daadwerkelijk in Nederland bent. Daarom laten mensen zich door mensensmokkelaars met verhalen over gouden bergen voor veel geld naar Nederland smokkelen over een route die vaak heel gevaarlijk is. Nederland nodigt ook zelf vluchtelingen uit die zijn geselecteerd in vluchtelingenkampen. Deze mensen kunnen gewoon met een visum naar Nederland reizen.

Artikel 29 van de Vreemdelingenwet geeft aan dat alleen mensen asiel kunnen krijgen wanneer ze aannemelijk hebben gemaakt dat:

Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 kan worden verleend aan de vreemdeling:
  • a. die verdragsvluchteling is; of
  • b. die aannemelijk heeft gemaakt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan:
    • 1°. doodstraf of executie;
    • 2°. folteringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen; of
    • 3°. ernstige en individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
Met dat verdrag  in a) wordt het Vluchtelingenverdrag bedoeld terwijl b) op artikel 3 EVRM en artikel 15 van de Definitierichtlijn ziet.

Als asielzoeker is het erg belangrijk om bewijzen van uw nationaliteit, identiteit en reisroute en als het mogelijk is de reden waarom u bent gevlucht mee te nemen en als u ze al niet mee had ze hier in Nederland zo snel mogelijk bij elkaar te zoeken. Bijvoorbeeld door een familielid het met een koerier te laten opsturen, faxen of door op internet te gaan zoeken naar kranten, rapporten van Amnesty International en dergelijke die uw verhaal onderbouwen.

Als asielzoeker krijg je in Nederland een gratis advocaat die je met de procedure helpt.

Na de asielaanvraag zal de asielzoeker een Eerste Gehoor over zijn identiteit en reisroute en een Nader Gehoor over zijn asielrelaas worden afgenomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De advocaat kan hier later nog correcties en aanvullingen op aanbrengen. Vindt de IND dat de aanvraag moet worden afgewezen dan zal aan de asielzoeker een voornemen worden uitgebracht waar dit in wordt gemotiveerd. Hier mag hij tegenin gaan door een zienswijze door zijn advocaat te laten uitbrengen. Vervolgens neemt de IND zijn definitieve beslissing. Zo'n beschikking wordt ook uitgereikt als direct al zou worden besloten dat de asielzoeker in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel.  Is de beslissing toch negatief dan kan de asielzoeker twee dingen doen: gelijk weg gaan uit Nederland of binne 28 dagen (meestal) in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter zal dan oordelen of de IND tot deze beslissing heeft kunnen komen. Na de uitspraak van de rechter staat beide partijen nog Hoger Beroep open bij de Raad van State middels grieven wanneer ze vinden dat de rechtbank de wet fout heeft toegepast.

Als de asielzoeker helemaal is uitgeprocedeerd moet hij Nederland verlaten.

Krijgt hij een asielstatus dan moet hij gaan inburgeren en zal hem ergens een huurhuis worden aangeboden. Mocht hij (of zij) in het land van herkomst een (huwelijks)partner of een gezin (met minderjarige kinderen) hebben achtergelaten op de vlucht dan kan hij binnen drie maanden verzoeken of  die mag overkomen. Als dat pas later wordt gevraagd moet die persoon gewoon aan eisen van een vaste baan en voldoende inkomen voldoen dus zelfs als je niet weet waar je familie is is het voor een asielzoeker van belang om in ieder geval pro forma om gezinshereniging te vragen.


You can only ask asylum when your feet touch Dutch soil. And that is exactly the problem. Smugglers will promise you a house, income, possibilities to study when you just pay them a lot of money and they will bring you to Europe. But the route is one of great peril and many die and to be honest we have no mountains here in The Netherlands let alone one of gold. Another much safer option for you is to either let The Netherlands invite you over via the UNHCR or you try and find a job here as a knowledge migrant or a place as a student. Because the 10,000 that smuggler asks can also get you into a university of you apply there. If there are other options do not let yourself get talked into drowning in the sea.

One can only be granted asylum in The Netherlands when you can convince the immigration service your life was in danger because of your beliefs, your political views, your race, your belonging to a certain group or your nationality as defined by the Refugee Treaty or when you can convince them you would face a danger as defined in article 3 ECHR or article 15 Definition Regulation (danger because of widespread violence or you facing unhuman treatment like torure, rape rape or unlawful arrest).

To state your claim it is very important to bring as much proof as possible of your identity and nationality and travelroute and the reason why you had to flee. If you did not have that with you on arrival see if your family can send it to you and what you can find on the internet to prove your story.

In The Netherlands you will be given legal aid by a free barrister / lawyer. The Immigration service will interview you once about your indentity and travelroute and once about your asylumstory. Your lawyer can suggest alterations in the report or send in additional info and then the Immigration Service (IND) will weigh your story. If they think it is clear you are a refugee they will give you a permit but there is also the possibility they will inform you they plan to deny the refugee status and will give you one final opportunity to explain why that would be wrong. Maybe that will result in a permit or maybe in a decision you have to leave. The asylumseeker can appeal against the decision to refuse him a asylumstatus or can leave the country. Appeals are heard by a judge from a regional court. Against that judge's decision the asylumseeker or the IND can appeal at the highest administrative court called the Raad van State. Remains the answer NO then the asylumseeker will be illegal in the Netherlands and have to leave.

If someone is granted an asylumstatus he is send to school to learn Dutch and to learn to live by Dutch culture and customs. He will be given a place to live and if he has a family he can request a spouse or husband and minor children to come join. That has to be requested within 3 months of the positive decision. Even when you cannot reach the familymembers a pro forma request should be made as otherwise one will have to fulfill all the requirements a normal family reunion requires like income and knowledge of the language.

If you have questions make sure you ask someone who knows the law. And maybe ask someone else too :)
1 opmerking:

Unknown zei

Halloo u kijkent mijn photo u werstandent je maneer of mavrow

Recente berichten


en meer

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator