28 juli 2014

Wet arbeid vreemdelingen: alert anno 2014 (artikel + boek)

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) is bij werkgevers niet altijd even goed bekend, terwijl de boete bij tewerkstelling van een vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning fors kan zijn. Aangezien de WAV per 1 januari 2014 op verschillende onderdelen strikter is geworden, verwachten de auteurs dat het aantal boeteopleggingen toeneemt. Mede aan de hand van de rechtspraak schetsen zij de essentiële aandachtspunten.---------------------------------------------


Samenvatting

 • Nederlands
 • 250 pagina's
 • Uitgeverij Paris B.V.
 • januari 2014
Alle productspecificaties
De Wet arbeid vreemdelingen kent een restrictief toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten door het uitgangspunt dat een vreemdeling van buiten de Europese Unie (EU) pas in Nederland mag werken als er geen geschikt arbeidsaanbod in Nederland of de rest van de EU beschikbaar is. Daarnaast heeft de Wet arbeid vreemdelingen tot doel verstoringen op de arbeidsmarkt te voorkomen door concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Dit betekent ook dat de handhaving van groot belang is.

Illegale tewerkstelling moet worden voorkomen niet alleen vanwege de kwetsbare positie van de arbeidsmigrant, maar ook vanwege de concurrentievoordelen die illegale tewerkstelling op kan leveren. In de Wet herziening Wet arbeid vreemdelingen die eind 2013 tot stand is gebracht is een aantal aanscherpingen opgenomen voor een betere werking van de wet. In dit boekje wordt de parlementaire geschiedenis van deze wijziging behandeld. Daarbij is de volgorde aangehouden van de parlementairen behandeling. In de parlementaire stukken is regelmatig verwezen naar andere wetteksten. Voor de overzichtelijkheid zijn deze wetteksten in kaders toegevoegd. In de marge is aangegeven welk onderdeel van de parlementaire behandeling aan de orde is.

Hier kopen:

 

Niet meer samenwonende 2004/38 stellen en andere interessante artikelen

Ik volg al een tijdje het EU Law Analysis blog. Bij deze wil ik uw aandacht op een paar interessante - Engelstalige - artikelen vestigen:

1) Family Reunion for EU Citizens: a separated third country national family member of an EU citizen can acquire permanent residence status

http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2014/07/family-reunion-for-eu-citizens.html 

 2) Penalising Refugees: when should the CJEU have jurisdiction to interpret Article 31 of the Refugee Convention? 

 http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2014/07/penalising-refugees-when-should-cjeu.html 

3) The CJEU transforms family reunion for Turkish citizens 

http://eulawanalysis.blogspot.co.uk/2014/07/the-cjeu-transforms-family-reunion-for.html
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Voorzitter Bestuur COA, BBRA schaal 18


Vereiste kennis en ervaring

De kandidaat is/dient te beschikken over:
 • academisch gevormd topmanager (werk- en denkniveau) met rijksbrede ervaring;
 • meerjarige ervaring met het op topniveau aansturen van een complexe (uitvoerings)organisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en ervaring in het omgaan met belangentegenstellingen in een politiek-bestuurlijk krachtenveld;
 • ervaring met (cultuur)veranderopgaven, het verbinden van mensen en het inspirerend leiding geven aan professionals;
 • (werk)ervaring in het sociale domein;
 • intrinsieke affiniteit met de asielzoeker;
 • een voor de functie relevant netwerk;
 • ervaring met medezeggenschap.

Competenties

Om leiding te kunnen geven aan de beschreven ontwikkelingen binnen de genoemde context beschikt de voorzitter over de volgende competenties:
 • Visie
 • Organisatiesensitiviteit
 • Inlevingsvermogen en motiveren
 • Communicatieve en netwerkvaardigheden
 • Samenbindend leiderschap en teamspeler
 • Doorzettingsvermogen en slagvaardigheid
 • Integriteit
 • Zelfinzicht
 Lees meer hier: http://www.algemenebestuursdienst.nl/werving-en-selectie/vacatures/items/SVAC0699-14.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Jan-Kees Goet benoemd tot directeur-generaal Vreemdelingenzaken

De heer drs. J.C. (Jan-Kees) Goet is door de ministerraad benoemd tot directeur-generaal Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De voordracht is gedaan door minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in op 16 september 2014.
Jan-Kees Goet Jan-Kees Goet (1962) werkt vanaf 1988 binnen de rijksdienst; bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werkte hij bij de directie Brandweer, tot zijn overstap naar de directie Politie in 1994. In 1997 werd hij plaatsvervangend directeur Politie. Vanaf 2000 was Goet directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten waarna hij in 2002 directeur Politie werd, tot aan zijn benoeming in 2008 als plv. hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
In 2012 begon Goet aan zijn huidige functie als bestuursvoorzitter bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).
Jan-Kees Goet studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Hij volgt Loes Mulder op die per 7 juli is benoemd tot directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst.

Bron: http://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/benoemingen/jan-kees-goet-dg-vz.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Engeland: meer dan 2000 schijnhuwelijken voor een verblijfsvergunning maar ondertussen klagen over ons EU-migranten


Immigration MPs call for more action to stop sham marriage 'industry'

Give registrars power to refuse to conduct suspected bogus weddings and ask embassies to issue warnings, says committee
Sham wedding
Reverend Alex Brown, who was found guilty of conducting 360 sham marriages, during one of the weddings he officiated. MPs want more to be done to stop bogus weddings. Photograph: UK Border Agency/PA
Registrars should be given the power to refuse to conduct marriages they believe are bogus, MPs have said, in a warning that more needed to be done to counter what had become an immigration scam "industry". The number of suspect couples being referred annually to the Home Office has more than doubled in three years to 2,135 and the true figure is almost certainly far higher due to under-reporting, the Commons home affairs committee said.
But registrars receive too little information from immigration officials about what action is being taken, leaving them obliged to officiate at ceremonies they believed to be fraudulent, and should be give more discretion to act unilaterally, it concluded.

(....)


Committee chair Keith Vaz said: "There is an industry of deceit in the UK which uses sham marriages to circumvent immigration control.
"The estimated 10,000 sham marriages appear to be increasing at an alarming rate. One sham marriage can provide UK residence rights to an entire extended family who would otherwise have no right to be here."


Lees het hele artikel in de Guardian hier: http://www.theguardian.com/uk-news/2014/jul/24/registrars-stop-sham-marriages-immigration-mps

Maar als iemand dan met familie en al een paar jaar legaal in Engeland is, staat de poort naar de rest van Europa ook open, want alhoewel het Verenigd Koninkrijk geen Schengenland is het is wel een EU land.In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Er ging iets mis met het stukje over het asielbeleid voor Somaliërs. Nieuw poging

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-359739.pdf


Als iemand net uit Al Shabaab land komt moet hij terugkunnen zegt Teeven maar dat kan anders zijn als iemand al lang weg zou zijn en niet onder het maaiveld kan blijven zonder letterlijk onder het veld te komen. Lees vooral de brief maar als ik een screenshot maak gaat heel de boel in de war.

27 juli 2014

Enquete over vragenlijst aan burgemeesters voor het doen van een beroep op discretionaire bevoegdheid

Het gebruik van de vragenlijst, die in het kader van de discretionaire bevoegdheid gebruikt kan worden om het maatschappelijk belang van een vreemdeling aan te dragen, te evalueren.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-359623.pdf


Antwoord op vragen van het lid Gesthuizen over het aantal vreemdelingen in isoleercellen

De publicatie ah-359953 is op 25 juli 2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Antwoord en heeft als titel "Antwoord op vragen van het lid Gesthuizen over het aantal vreemdelingen in isoleercellen ".


 


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-359953.pdf

VACATURE: Coördinator Inburgeren


Betaald, Venlo
Voor Stichting VluchtelingenWerk Limburg zijn wij op zoek naar een coördinator Inburgeren om het team van NT2-docenten aan te sturen.

Functiebeschrijving

 • Stuurt docenten aan door de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en coördineren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren waar nodig
 • Zorgt voor de juiste bezetting en taakverdeling in het team
 • Signaleert deskundigheidsbehoeften en zorgt voor scholing
 • Vertaalt het beleid van de organisatie in werkinstructies; ontwikkelt en past nieuwe werkvormen en modulen toe
 • Fungeert als aanspreekpunt binnen het team

 

Functie-eisen

 • HBO of WO werk- en denkniveau
 • Aantoonbare leidinggevende en coördinerende ervaring/kwaliteit
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een onderwijsinstelling
 • Inhoudelijk bekend met lesmethodieken die in het NT2-onderwijs gebruikt worden
 • Kennis van en/of kwalificatie voor én brede ervaring binnen de vakgebieden Inburgering en/of -NT2
 • Kennis van relevante aspecten op het gebied van maatschappelijke oriëntatie
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Inzicht in pedagogie en didactiek noodzakelijk

Wij bieden

 • Zelfstandige functie met veel ontwikkelmogelijkheden.
 • Minimaal 16 uur tot maximaal 24 uur per week.
 • Salaris conform CAO Welzijn schaal 8 Leidinggevende 1

De functie-omschrijving vindt u hier.

 

Reageren

 • U kunt tot 17 augustus per e-mail reageren met motivatie en CV gericht aan dhr. Ch. Baltussen: info@vwlimburg.nl
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 18 augustus.

 https://www.vluchtelingenwerk.nl/limburg/vacatures/co%C3%B6rdinator-inburgeren
In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

25 juli 2014

700 extra asielzoekers naar Flevoland (reportage van omroep Flevoland)

De asielzoekerscentra in Dronten en Luttelgeest worden tijdelijk uitgebreid. In Luttelgeest verblijven de komende drie maanden 400 asielzoekers extra. Dronten biedt de komende maanden aan 300 asielzoekers een tijdelijke plek. Daarna kunnen in Dronten 300 asielzoekers nog maximaal twee jaar blijven in semi-permanente huisvesting. Beide opvangcentra hebben nu duizend opvangplaatsen.

Nederland heeft op dit moment te maken met een uitzonderlijk hoge stroom asielzoekers. Velen komen uit Syrië en Eritrea. Bij de AZC's worden tijdelijke paviljoens gebouwd met kamers met stapelbedden. Op het terrein in Dronten worden daarna portocabins neergezet. Voor het AZC in Dronten wordt extra personeel aangetrokken. De werving van vijftien medewerkers is al begonnen. Burgemeester Aat de Jonge van Dronten benadrukt dat de wijkagenten in zijn dorp niet extra mogen worden belast. Dronten zal ook contact hebben met de gemeente Kampen om de gevolgen voor die stad te bespreken. Veel asielzoekers maken gebruik van voorzieningen in Kampen.

Dorpsbelang Luttelgeest ziet de uitbreiding van het AZC met vertrouwen tegemoet. De vereniging denkt dat het dorp de opvang van extra asielzoekers prima aankan. De gemeente Almere heeft ook een verzoek gekregen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers om meer mensen op te nemen. Burgemeester en wethouders bespreken dat verzoek na het reces.
Zie hier het artikel (met filmpje)op omroep Flevoland: http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/114919/flevoland-700-extra-asielzoekers-naar-flevoland

In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Europa wil migrant na terugkeer volgen

 DEN HAAG - Europa wil meer zicht houden op ongewenste vreemdelingen als die terug zijn in hun land van herkomst. Projecten waaraan ze deelnemen om een nieuw bestaan op te bouwen, moeten beter worden geëvalueerd.

Lees de rest van het artikel in Tubantia: http://www.tubantia.nl/algemeen/binnenland/europa-wil-migrant-na-terugkeer-volgen-1.4463855In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

24 juli 2014

Raad van State uitspraak in zaak nareizende Somalische kinderen (horen op ambassade over gezinsband)


ECLI:NL:RVS:2014:2802

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 18-07-2014
Datum publicatie 23-07-2014
Zaaknummer 201402110/1/V1
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie Bij besluit van 29 oktober 2012 heeft de minister, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om haar een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) te verlenen, afgewezen.
Vindplaatsen Rechtspraak.nlOverwegingen
1. Onder de staatssecretaris wordt tevens verstaan: diens rechtsvoorganger.
2. De grief dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de staatssecretaris, gelet op de inwilliging van een opvolgende aanvraag om verlening van een mvv van één van de halfzusters (hierna: de halfzuster) van de vreemdeling bij besluit van 3 december 2013, niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat de vreemdeling niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij ten tijde van het vertrek van haar moeder (hierna: de referente) uit Somalië feitelijk tot haar gezin behoorde, slaagt. De rechtbank heeft niet onderkend dat de staatssecretaris voormelde aanvraag van de halfzuster heeft ingewilligd op basis van het in paragraaf C2/4.3 van de Vreemdelingencirculaire 2000, zoals luidend ten tijde van dat besluit, opgenomen uitgangspunt dat de biologische band tussen ouders en biologische minderjarige kinderen als feitelijke gezinsband wordt aangemerkt. Dit beleid is niet van toepassing op de vreemdeling.
3. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd, voor zover aangevallen. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het besluit toetsen in het licht van de daartegen in eerste aanleg aangevoerde beroepsgronden, voor zover daarop, na hetgeen hiervoor is overwogen, nog moet worden beslist.
4. De vreemdeling heeft aangevoerd dat de staatssecretaris haar in de gelegenheid had moeten stellen om correcties en aanvullingen in te dienen op het verslag van het identificerend gehoor op 30 mei 2012 op de Nederlandse ambassade te Addis Abeba, Ethiopië (hierna: het gehoor).
4.1. Nu er geen rechtsregel is die de staatssecretaris verplichtte om de vreemdeling in de gelegenheid te stellen om aanvullingen en correcties op het verslag van het gehoor in te dienen voordat hij een besluit nam op haar aanvraag (uitspraak van de Afdeling van 10 oktober 2012 in zaak nr. 201200425/1/V1) en de vreemdeling niets heeft aangevoerd waaruit valt af te leiden dat zij in haar processuele belangen is geschaad doordat de staatssecretaris eerst bij de heroverweging van het besluit van 29 oktober 2012 haar reactie op de besluitvorming en voormeld gehoor heeft betrokken, faalt de beroepsgrond.
5. De vreemdeling heeft onder verwijzing naar het rapport "Identificerende gehoren met Somalische nareizigers op de Nederlandse ambassade te Addis Abeba" aangevoerd dat de staatssecretaris onzorgvuldig heeft gehandeld nu hij onvoldoende rekening heeft gehouden met de omstandigheden waaronder en de wijze waarop het gehoor heeft plaatsgevonden. Zij heeft er in dit verband op gewezen dat de tolk geen beëdigde tolk was als bedoeld in de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Wbtv), dat hij van het Somalisch naar het Engels heeft vertaald en omgekeerd, dat zij geen scholing heeft genoten, getraumatiseerd is en niet durfde in te grijpen als zij een vraag niet begreep.
5.1. Nederlandse ambassades en consulaten worden niet vermeld in artikel 28, eerste lid, van de Wbtv als diensten of instanties die zijn gehouden om in het kader van het vreemdelingenrecht uitsluitend gebruik te maken van beëdigde tolken en vertalers. Evenmin zijn zij ingevolge een ministeriële regeling krachtens het tweede lid als zodanig aangewezen (voormelde uitspraak van de Afdeling van 10 oktober 2012).
De vreemdeling heeft niet toegelicht op welke manier de verschillen tussen haar verklaringen en die van referente en de halfzuster kunnen worden verklaard door de wijze waarop het gehoor heeft plaatsgevonden of de wijze waarop de vragen of de verklaringen tijdens het gehoor zijn vertaald. Uit het verslag van het gehoor blijkt dat de vreemdeling heeft verklaard dat er geen medische of andere redenen waren waarom het gehoor niet plaats zou kunnen vinden, dat zij de tolk goed heeft begrepen en verstaan en dat zij geen op- of aanmerkingen had over het verloop van het gesprek. Voorts blijkt uit het verslag van het gehoor dat de gehoormedewerker het doel van het gehoor en de gang van zaken daarbij heeft toegelicht, dat hij heeft geverifieerd of de vreemdeling en de tolk dezelfde taal spreken en dat hij in eenvoudige bewoordingen vragen heeft gesteld over basale onderwerpen.
De beroepsgrond faalt.
6. De vreemdeling heeft aangevoerd dat zij plausibele verklaringen heeft gegeven voor de door de staatssecretaris tegengeworpen tegenstrijdige, wisselende, vage en summiere verklaringen over het tijdstip en de plaats van het afscheid van de referente, het werk van de referente, het werk van de echtgenoot van de referente, tevens de stiefvader van de vreemdeling, de leeftijden van de vreemdeling onderscheidenlijk haar halfbroers en -zusters, het bidden, het doen van de boodschappen, het schoonmaken en de inrichting en omheining van de woning.
6.1. De door de vreemdeling gegeven verklaringen houden in dat zij zich heeft vergist in het tijdstip en de plaats van het afscheid van de referente, dat zij vragen verkeerd heeft begrepen en zaken door elkaar heeft gehaald doordat zij niet gewend is om te worden gehoord, dat zij veel heeft meegemaakt in Somalië, dat zij weinig contact met haar stiefvader had, dat het niet vreemd is dat zij de leeftijden van haar halfbroers en -zusters niet wist nu zij haar eigen leeftijd ook niet wist, dat de gebedskleden geen vaste plek in huis hadden en dat in Somalië een beperkt tijdsbesef heerst. De staatssecretaris heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat zij hiermee geen plausibele verklaringen heeft gegeven als hiervoor bedoeld en dat zij, nu het gaat om onderwerpen die relevant zijn voor de vaststelling van de feitelijke gezinsband, niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij ten tijde van het vertrek van de referente uit Somalië feitelijk tot haar gezin behoorde.
De beroepsgrond faalt.
7. Het beroep op artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM) en artikelen 4 en 9 van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PB 2003 L 251, met rectificatie in PB 2012 L 71) faalt, gelet op de vaste jurisprudentie van de Afdeling (uitspraken van 19 oktober 2010 in zaak nr. 201001188/1/V1 en van 12 maart 2008 in zaak nr. 200705142/1).
8. De beroepsgrond dat de staatssecretaris ten onrechte geen aanleiding heeft gezien om krachtens artikel 4:84 van de Awb af te wijken van het beleid, faalt. De vreemdeling heeft, buiten haar onder 7. besproken beroep op artikel 8 van het EVRM, niet toegelicht welke omstandigheden er zijn die niet geacht kunnen worden bij de vaststelling van het beleid te zijn betrokken en die tot afwijking van dat beleid zouden moeten nopen.
9. Voor zover de vreemdeling een beroep heeft gedaan op de brieven van 16 juli 2012 en 2 april 2013 van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel onderscheidenlijk de staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede onderscheidenlijk Eerste Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 19 637, nr. 1568 onderscheidenlijk Kamerstukken I 2012/13, 31 549, M, blz. 7-9), faalt de beroepsgrond reeds omdat hierin niet is vermeld dat niet langer wordt vastgehouden aan het vereiste dat een meerderjarig kind aannemelijk maakt feitelijk tot het gezin van de hoofdpersoon te hebben behoord.
10. De beroepsgrond dat de staatssecretaris ten onrechte heeft nagelaten de in verband met het gemaakte bezwaar gemaakte kosten te vergoeden omdat hij het besluit van 29 oktober 2012 had moeten herroepen vanwege een aan hem te wijten onrechtmatigheid als bedoeld in artikel 7:15 van de Awb, faalt reeds omdat de staatssecretaris het besluit van 29 oktober 2012 gelet op het voorgaande terecht niet heeft herroepen.
11. Aan de hiervoor niet besproken bij de rechtbank voorgedragen beroepsgrond over de wijze waarop de staatssecretaris de leeftijd van de vreemdeling heeft vastgesteld, komt de Afdeling niet toe. Over die grond heeft de rechtbank uitdrukkelijk en zonder voorbehoud een oordeel gegeven, waartegen in hoger beroep niet is opgekomen. Evenmin bestaat nauwe verwevenheid tussen het oordeel over deze grond, dan wel onderdelen van het besluit waarop deze betrekking heeft, en hetgeen in hoger beroep aan de orde is gesteld. Deze grond valt thans dientengevolge buiten het geschil.
12. Het beroep is ongegrond.
13. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
I. verklaart het hoger beroep gegrond;
II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, van 20 februari 2014 in zaak nr. 13/10333, voor zover aangevallen;
III. verklaart het beroep in zoverre ongegrond.
Aldus vastgesteld door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, voorzitter, en mr. C.J. Borman en mr. E. Steendijk, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Hartsuiker, ambtenaar van staat.
w.g. Parkins-de Vin w.g. Hartsuiker
voorzitter ambtenaar van staat
Uitgesproken in het openbaar op 18 juli 2014

De uitspraak staat hier: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2802

Advocate General Sharpston: Charter Constrains “Verifying” Asylum Claimants’ Sexual Orientation (artikel over homoseksuele asielzoekers)

 article by Asad Khan

In her recent Opinion in Joined Cases C-148/13, C149/13 and C-150/13, A, B and C, AG Sharpston agreed with the view that “an individual’s sexual orientation is a complex matter, entwined inseparably with his identity, that falls within the private sphere of his life.” She observed that homosexuality is not considered a medical or psychological condition in the European Union (EU) and no medical test exists to determine sexual orientation. She considered the pseudo-medical test of phallometry, focusing on the subject’s physical reaction to pornographic material, to be a “particularly dubious” method to confirm homosexual orientation. She thought that any medical examination to confirm sexual orientation violates article 3 (right to integrity of the person) and article 7 (respect for private and family life) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFR) and also falls foul of the proportionality requirement under article 52(1). Therefore, AG Sharpston concluded that establishing a gay asylum claimant’s credibility using a medical test is a terrible idea. The question posed by the referring court, the Raad van State (Netherlands), was abstractly expressed in the following terms:
What limits do the Qualification Directive, and the Charter, in particular articles 3 and 7 thereof, impose on the method of assessing the credibility of a declared sexual orientation, and are those limits different from the limits which apply to assessment of the credibility of the other grounds of persecution and, if so, in what respect?

For AG Sharpston, this broad conceptual question is in turn related to complex and sensitive issues regarding personal identity and fundamental rights vis-à-vis the position of Member States when applying minimum harmonisation measures such as Directive 2004/83/EC (the Qualification Directive) and Directive 2005/85/EC (the Procedures Directive). Moreover, dealing with these issues triggers a series of other questions such as whether Member States must accept an asylum applicant’s averred sexual orientation? Similarly, as a matter of EU law, are Member States’ authorities permitted to medically examine sexual orientation and how should that process be conducted compatibly with fundamental rights? Furthermore, are asylum claims made on sexual orientation distinct from other asylum claims and should special rules be applied to them?
A, B and C are gay men whose asylum applications were refused because of perceived uncertainty about the truthfulness of their sexual orientation. The Dutch authorities did not consider A’s willingness to submit himself to an examination or C’s production of a film depicting himself performing sexual acts with another male as conclusive of their contended homosexuality. Objections regarding B included ambiguity as to his feelings about his sexuality and sexual relationships and the handling of the realisation his own sexuality in a Muslim country.
Shedding much needed light on the issues at stake, AG Sharpston said at paragraph 66:
In my view it is clearly contrary to article 7 of the Charter to require applicants to produce evidence such as films or photographs or to request them to perform sexual acts in order to demonstrate their sexual orientation. I add that, again, the probative value of such evidence is doubtful because it can be fabricated if needed and cannot distinguish the genuine applicant from the bogus.
It is worth remembering that the CJEU has recently held that the mere criminalisation of homosexuality is insufficient to found persecution and the legislation in question must be enforced in a manner that results in a serious violation of fundamental rights. The parties – including the UNHCR, the Netherlands, Belgium, the Czech Republic, France, Germany and Greece and the European Commission – in the instant case agreed that sexual orientation cannot be objectively verified but presented different views in relation to whether Member States should verify whether the asylum seeker is homosexual and satisfies the requirement of being a member of a social group.
AG Sharpston said that the absence of express wording in the Qualification Directive regulating Member States’ discretion regarding the practices or methods for assessing an applicant’s credibility does not mean that EU law places no limits on that discretion. She explained that the Member States needed to adhere to the decisive benchmarks contained in the CFR because


 continue here: http://asadakhan.wordpress.com/2014/07/23/advocate-general-sharpston-charter-constrains-verifying-asylum-claimants-sexual-orientation/In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.
De inhoudsopgave van dit weblog verschijnt in de rechterkolom.
Het laden hiervan duurt een halve minuut.

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator