De inhoudsopgave - al die andere berichten - staat in de rechter kolom die helaas HEEEEEL langzaam laadt. Scrollen dames en heren!
“All the business of war, and indeed all the business of life, is to endeavour to find out what you don’t know from what you do.” – Sir Arthur Wellesley, Duke of Wellington

"My dear. A lack of compassion can be as vulgar as an excess of tears. "
- Violet in Downton Abbey

23 juni 2016

Uitspraak: Opvolgende in bewaringstellingen? Hoe zit het dan met de beroepen? En wat als iemand asielzoeker is?


ECLI:NL:RVS:2016:1777

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 17-06-2016
Datum publicatie 22-06-2016
Zaaknummer 201601335/1/V3
Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Bij besluit van 15 januari 2016 is de vreemdeling krachtens artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl

Uitspraak

201601335/1/V3.
Datum uitspraak: 17 juni 2016
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het hoger beroep van:
[de vreemdeling],
appellant,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 15 februari 2016 in zaak nr. 16/1423 in het geding tussen:
de vreemdeling
en
de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Procesverloop
Bij besluit van 15 januari 2016 is de vreemdeling krachtens artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.
Bij besluit van 1 februari 2016 is de vreemdeling krachtens artikel 59b, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.
Bij uitspraak van 15 februari 2016 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. S.A.S. Jansen, advocaat te Veenendaal, hoger beroep ingesteld. Het hogerberoepschrift is aangehecht.
De staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.
Vervolgens is het onderzoek gesloten.
Overwegingen
1. Volgens de op de zaak betrekking hebbende stukken is de vreemdeling op 14 januari 2016 na afloop van een onderzoek ter zake van overtreding van een strafbaar feit heengezonden en aansluitend krachtens artikel 50 van de Vw 2000 overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor en aldaar opgehouden.
Bij besluit van 15 januari 2016 heeft de staatssecretaris de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd. Vervolgens heeft de staatssecretaris de vreemdeling krachtens artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000 in bewaring gesteld.
Tegen deze maatregel heeft de vreemdeling op 26 januari 2016 beroep ingesteld. Op 1 februari 2016 heeft de vreemdeling een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingediend. Op diezelfde dag heeft de staatssecretaris de maatregel van bewaring van 15 januari 2016 opgeheven. Bij besluit van diezelfde datum heeft de staatssecretaris de vreemdeling krachtens artikel 59b, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 in bewaring gesteld.
Op 8 februari 2016 heeft de rechtbank het door de vreemdeling ingestelde beroep ter zitting behandeld.
2. De vreemdeling heeft in beroep aangevoerd dat de maatregel van bewaring onrechtmatig is en daartoe verwezen naar de uitspraak van de rechtbank, zittingsplaats Amsterdam, van 2 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1090 (hierna: de uitspraak van 2 februari 2016). In die uitspraak heeft de rechtbank vanwege de door de Afdeling bij uitspraak van 17 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3492, gestelde prejudiciële vraag het beroep na een belangenafweging gegrond verklaard.
De rechtbank heeft in de aangevallen uitspraak, samengevat, overwogen dat het beroep louter is gericht tegen de maatregel van bewaring van 15 januari 2016, dat het beroep van de vreemdeling op de uitspraak van 2 februari 2016 niet kan slagen, omdat de maatregel van bewaring van 15 januari 2016 is opgelegd krachtens artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000, en dat tegen de maatregel van bewaring van 1 februari 2016 beroep bij de rechtbank openstaat.
In de grieven 2 en 3 klaagt de vreemdeling dat de rechtbank, door aldus te overwegen, niet heeft onderkend dat het door hem ingestelde beroep mede is gericht tegen de maatregel van bewaring van 1 februari 2016, omdat deze aansluitend op de opgeheven maatregel van bewaring van 15 januari 2016 is opgelegd. De rechtbank heeft volgens de vreemdeling daarom ten onrechte overwogen dat zijn beroep op de uitspraak van 2 februari 2016 niet kan slagen. Gelet op deze uitspraak is de maatregel onrechtmatig, aldus de vreemdeling.
2.1. Hangende het door de vreemdeling ingestelde beroep tegen de maatregel van 15 januari 2016 is vóór de zitting bij de rechtbank de vreemdeling de maatregel van bewaring van 1 februari 2016 opgelegd. Deze laatste maatregel kan niet worden aangemerkt als een voortzetting van de maatregel van bewaring van 15 januari 2016, maar is een nieuwe maatregel ten opzichte van de maatregel van bewaring van 15 januari 2016 (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:949).
De situatie in deze zaak is identiek aan de situatie in de uitspraak van de Afdeling van 9 maart 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BH6972. Deze uitspraak ziet op de situatie dat hangende het tegen een maatregel van bewaring ingestelde eerste beroep, als bedoeld in artikel 94 van de
Vw 2000, een nieuwe maatregel van bewaring op een andere wettelijke grondslag wordt opgelegd. De Afdeling heeft overwogen dat in deze situatie het aanhangige beroep met toepassing van artikel 6:19 van de Awb wordt geacht mede tegen de nieuwe maatregel van bewaring te zijn gericht.
De vreemdeling klaagt daarom terecht dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het door hem ingestelde beroep mede is gericht tegen de maatregel van bewaring van 1 februari 2016 en dat de rechtbank dus ten onrechte heeft overwogen dat zijn beroep op de uitspraak van 2 februari 2016 niet kan slagen, omdat de maatregel van bewaring van 15 januari 2016 is opgelegd krachtens artikel 59, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vw 2000.
De grieven leiden niettemin niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak. Bij uitspraak van 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1553, heeft de Afdeling, mede onder verwijzing naar haar uitspraak van 13 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1383, (hierna: de uitspraak van 13 mei 2016) de uitspraak van 2 februari 2016 vernietigd. De uitspraak van 13 mei 2016 heeft weliswaar betrekking op artikel 59b, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Vw 2000, maar hetgeen in deze uitspraak is overwogen is ook van toepassing op artikel 59b, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000, zodat deze bepaling niet onverbindend is. Voorts volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 8 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:959, voor deze zaak dat de door de vreemdeling op 1 februari 2016 ingediende asielaanvraag de feitelijke tenuitvoerlegging van het eerder - op 15 januari 2016 - uitgevaardigde terugkeerbesluit schorst en dat aldus is voldaan aan het in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder f, tweede zinsdeel, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden gestelde vereiste dat een uitwijzingsprocedure hangende is.
3. Hetgeen als grieven 1 en 4 is aangevoerd en aan artikel 85, eerste en tweede lid, van de Vw 2000 voldoet, kan niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak leiden. Omdat het aldus aangevoerde geen vragen opwerpt die in het belang van de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling of de rechtsbescherming in algemene zin beantwoording behoeven, wordt, gelet op artikel 91, tweede lid, van deze wet, met dat oordeel volstaan.
4. Het hoger beroep is kennelijk ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd met verbetering van de gronden waarop deze rust.
5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
bevestigt de aangevallen uitspraak.
Aldus vastgesteld door mr. H.G. Lubberdink, voorzitter, en mr. N. Verheij en mr. C.M. Wissels, leden, in tegenwoordigheid van mr. D. van Leeuwen, griffier.
w.g. Lubberdink w.g. Van Leeuwen
voorzitter griffier
Uitgesproken in het openbaar op 17 juni 2016
347-796.

 Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:1777


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Uitspraak: Turkse kleermaker krijgt geen tewerkstellingsvergunning ondanks zijn werk voor Oger


ECLI:NL:RVS:2016:1730

Instantie Raad van State
Datum uitspraak 22-06-2016
Datum publicatie 22-06-2016
Zaaknummer 201507397/1/V6
RechtsgebiedenVreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep
Inhoudsindicatie
Bij besluit van 17 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur een aanvraag van de vennootschap om verlening van een tewerkstellingsvergunning (hierna: twv) voor [appellant B] (hierna: de aanvraag), afgewezen.
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl

Uitspraak

201507397/1/V6.
Datum uitspraak: 22 juni 2016
AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK
Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellante A] (hierna: de vennootschap), gevestigd te [plaats], en [appellant B], wonend te [woonplats],
appellanten,
tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam, van 24 augustus 2015 in zaak nr. 15/7884 in het geding tussen:
appellanten
en
de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: de Raad van Bestuur).
Procesverloop
Bij besluit van 17 juni 2014 heeft de Raad van Bestuur een aanvraag van de vennootschap om verlening van een tewerkstellingsvergunning (hierna: twv) voor [appellant B] (hierna: de aanvraag), afgewezen.
Bij besluit van 5 maart 2015 heeft de Raad van Bestuur het daartegen door de vennootschap en [appellant B] gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 24 augustus 2015 heeft de rechtbank het daartegen door de vennootschap en [appellant B] ingestelde beroep ongegrond verklaard en het door hen ingediende verzoek tot schadevergoeding afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht.
Tegen deze uitspraak hebben de vennootschap en [appellant B] hoger beroep ingesteld.
De Raad van Bestuur heeft een verweerschrift ingediend.
De vennootschap en [appellant B] hebben een nader stuk ingediend.
De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 23 februari 2016, waar de vennootschap, vertegenwoordigd door mr. F. Kiliç, advocaat te Amsterdam, en de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door J.J.M. van den Boogaard, werkzaam bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: het UWV), zijn verschenen.
Overwegingen
1. Het wettelijk kader is opgenomen in de bijlage, die deel uitmaakt van deze uitspraak.
2. De Raad van Bestuur heeft de aanvraag afgewezen, omdat voor de functie van kleermaker prioriteitgenietend aanbod op de arbeidsmarkt (hierna: pga) aanwezig is. Aangezien voor de werkzaamheden geen diploma wordt geëist, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat het om laag dan wel ongeschoolde arbeid gaat, waarvoor pga aanwezig wordt geacht. Dat aanbod aanwezig is, blijkt onder meer uit de werkzoekendenbestanden van het UWV. Daaruit blijkt voorts dat er vele werkzoekenden zijn die ervaring als kleermaker hebben. De vennootschap heeft niet aangetoond dat het pga niet geschikt zou zijn dan wel geschikt te maken zou zijn voor de functie.
De Raad van Bestuur heeft de aanvraag voorts afgewezen omdat de vennootschap niet heeft aangetoond dat voldoende wervingsinspanningen zijn verricht en door het stellen van irreële eisen belemmeringen heeft opgeworpen, die aan invulling van de vacature in de weg staan.
3. Appellanten betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de Raad van Bestuur zich op het standpunt heeft mogen stellen dat ten tijde van het besluit van 5 maart 2015 pga aanwezig was en dat appellanten dat standpunt op zichzelf niet gemotiveerd hebben bestreden. Volgens appellanten waren de kandidaten die zich hebben gemeld niet geschikt aangezien deze niet de benodigde ervaring hadden en hebben appellanten documentatie ter staving van dit standpunt overgelegd. De rechtbank heeft voorts hun beroep op het gelijkheidsbeginsel ten onrechte niet gehonoreerd, aldus appellanten.
3.1. De rechtbank heeft overwogen dat appellanten alleen hebben gesteld dat de aanvraag specialistisch werk betreft waarvoor drie jaar werkervaring is vereist en dat dergelijke kleermakers niet te vinden zijn, maar dat zij die stelling niet afdoende met stukken hebben gestaafd. Volgens de rechtbank heeft de Raad van Bestuur daarom in het besluit van 5 maart 2015 niet ten onrechte tot uitgangspunt genomen, dat ervan wordt uitgegaan dat de desbetreffende werkzaamheden kennelijk kunnen worden verricht door het pga van kleermakers, dat met een inwerkperiode of een bij- of omscholing van redelijke duur de werkzaamheden naar behoren kan verrichten.
3.2. Met de stelling van appellanten dat de vennootschap maatwerk levert voor het kledingmerk Oger, hebben zij op zichzelf niet aangetoond dat er geen pga voor de gevraagde functie aanwezig is. Dit geldt te meer nu, zoals volgt uit paragraaf 10 van de Uitvoeringsregels Wet arbeid vreemdelingen behorende bij de Regeling uitvoering Wet arbeid Vreemdelingen, pga ook die kandidaten omvat, die binnen een redelijke termijn door middel van een interne of externe opleiding voor het vervullen van de gevraagde functie geschikt kunnen worden gemaakt. Appellanten hebben ter zitting de stelling van de Raad van Bestuur, dat in Nederland vakopleidingen mode- en maatkleding worden aangeboden en dat de vennootschap niet inzichtelijk heeft gemaakt dat de instellingen die deze opleidingen aanbieden zijn benaderd, niet weersproken.
De rechtbank heeft derhalve terecht geoordeeld dat de Raad van Bestuur zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat ten tijde van het besluit van 5 maart 2015 pga aanwezig was. Het betoog faalt.
3.3. Voor zover appellanten een beroep hebben gedaan op het gelijkheidsbeginsel en daarbij hebben verwezen naar ingewilligde aanvragen om verlening van een twv van De Diamanten Schaar in 2009, faalt dat beroep, reeds omdat in hoger beroep onbestreden is dat de Raad van Bestuur aanvragen van de Diamanten Schaar in 2012 heeft afgewezen omdat pga aanwezig was en deze afwijzingen in rechte vast staan.
4. Appellanten betogen verder dat de rechtbank ten onrechte voorbij is gegaan aan hun beroep op de zogenoemde standstill-bepaling, neergelegd in artikel 13 van Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad, die is ingesteld bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand is gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Turkije.
Appellanten hebben in beroep betoogd dat de Raad van Bestuur eerder niet het vereiste van een diplomawaardering stelde. Deze eis is in strijd met de standstill-bepaling van Besluit nr. 1/80, aldus appellanten.
4.1. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor onder 3.1 en 3.2 is overwogen, gaat het in dit geval om ongeschoolde arbeid met drie jaar werkervaring, waarvoor pga aanwezig is, dan wel dat met een inwerkperiode of een bij- of omscholing van redelijke duur geschikt te maken is. Nu voor de functie waarvoor de twv is gevraagd geen opleidingseisen gelden, wordt niet toegekomen aan het betoog van appellanten dat de eis van een diplomawaardering in strijd is met de standstill-bepaling van Besluit nr. 1/80. De rechtbank heeft terecht overwogen dat zij niet aan die beoordeling toekomt.
Het betoog faalt.
5. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de afwijzing van de aanvraag reeds op grond van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet arbeid vreemdelingen in rechte stand kan houden.
6. Het hoger beroep is ongegrond.
7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
bevestigt de aangevallen uitspraak.
Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en mr. G.M.H. Hoogvliet, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.M. Woestenburg-Bertels, griffier.
w.g. Troostwijk w.g. Woestenburg-Bertels
voorzitter griffier
Uitgesproken in het openbaar op 22 juni 2016


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Door personeelstekort schoot de screening van asielzoekers erbij in

I n de nazomer van 2015 zijn duizenden asielzoekers Nederland binnengekomen, zonder dat ze gecheckt werden op terreurdreiging en zonder identificatie. De reden hiervoor? Justitie kampte met een personeelstekort.
Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel - bron:ANP
Dat vermoeden bestond al langer, maar wordt nu bevestigd.
In september, op de piek van het aantal binnenkomende migranten in Nederland, werden asielzoekers naar de noodopvang gestuurd zonder dat hun identiteit werd vastgesteld, bagage werd onderzocht of telefoons waren doorgelicht, meldt de Volkskrant op basis van een rapport van de inspectiedienst voor Veiligheid en Justitie dat de krant wist te bemachtigen.

Lees hier verder: http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/06/door-personeelstekort-schiet-de-identificatie-van-asielzoekers-erbij-in-318036/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Uitvoeringsorganisaties staan open voor nieuwe ideeën asielbeleid


Het journalistieke onderzoeksproject De Asielzoekmachine verzamelde de afgelopen maanden – online, via interviews en brainstorms –  tientallen ideeën van burgers voor een nieuw asielbeleid.
Tijdens de Slotbijeenkomst gisteren op Wereldvluchtelingendag reageerden de belangrijkste spelers uit de asielwereld positief op de ideeën. Ook werd er gepitcht door particuliere initiatieven en ontstonden er nieuwe samenwerkingen. 
Het panel van experts bestond uit: Rhodia Maas (Directeur DT&V), Rob van Lint (Directeur IND), Dorine Manson (Directeur VluchtelingenWerk Nederland), Gerard Bakker (Directeur COA), Mark Buijs (VVD, Burgemeester Boxtel), Maja Coric (Vluchtelingenambassadeurs), Eduard Nazarski (Directeur Amnesty International in Nederland), Willemijn Verloop (Oprichter War Child, mede-oprichter en partner Social Impact Ventures NL) en Catelene Passchier (vicevoorzitter FNV).
Ideeën
Rob van Lint, directeur IND, reageerde positief op ideeën om het gehoor te verbeteren. “Het idee ‘Fleur de gehoorkamer op is een heel belangrijke. Want het is een heel spannend moment voor de asielzoeker en het gehoor kan soms lang duren. Het is ongelooflijk belangrijk dat de sfeer goed is, dat ze zich op hun gemak voelen. We doen hier dus graag iets mee. Randvoorwaarde is wel dat de kamer veilig blijft. Een plant op een tafeltje gaat er dus niet komen.” Ook kondigde Van Lint aan dat er voortaan bandopnames van het gehoor kunnen worden gemaakt. Hiermee komt de IND tegemoet aan een veel gehoord idee. Het idee 'Nederland is geen dictatuur' werd door IND en VluchtelingenWerk Nederland positief ontvangen.
Het idee 'Zet vluchtelingambassadeurs in wijken in waar onvrede is over de komst van een azc' van de Syrische vluchteling Saher Abdulraouf werd direct omarmd door de organisatie Vluchteling Ambassadeurs van Maja Coric. Zij zetten al ambassadeurs in op scholen, maar willen de voorlichting graag verbreden. Zij gaan hierover in gesprek met het COA en de VNG.
Fronnie Biesma's idee (oprichter De Vrolijkheid) 'Elke gemeente een eigen azc' kon op veel steun van de zaal en burgemeester Mark Buijs rekenen. Een ander idee dat omarmd werd was het verbreden van burgerinitiatieven voor andere doelgroepen. An van Pijkeren van AZC-Alert pitchte het idee. “Wij zijn niet enthousiast over al die initiatieven. Er zijn meer mensen die hulp nodig hebben, denk aan onze ouderen. Gun niet-vluchtelingen die het nodig hebben ook wat vluchtelingen krijgen: goedkope woonruimte, cursussen, werk. En zorg dat initiatieven ook voor hen beschikbaar zijn.”
Verhitte discussie
De bijeenkomst eindigde met een verhitte discussie toen Diederik Samsom gevraagd werd zijn idee voor het Europese vluchtelingenvraagstuk, 'Plan Samsom', te evalueren. Tegenstanders in het publiek toonden zich zeer kritisch over de situatie van vluchtelingen in Griekenland en Turkije. In de zaal waren ook felle tegenstanders van een ruim asielbeleid. Zij riepen Samsom op net zo fel op te treden in Saudi-Arabië met de boodschap dat rijke Arabische landen vluchtelingen moeten opnemen.
De afsluitende discussie is exemplarisch voor de toon van het debat. “Juist vanwege de polarisatie op dit onderwerp leggen we met dit project de nadruk op het vinden van oplossingen. En dat heeft gewerkt. Juist wanneer mensen met verschillende meningen samen brainstormden, kwamen daar de beste ideeën uit,” aldus initiatiefnemer Eefje Blankevoort gisteravond.
Intimidatie
Helaas staat niet iedereen daarvoor open. Directeur Rhodia Maas van Dienst Terugkeer & Vertrek vertelde gisteren tijdens de netwerkbijeenkomst dat zij zich – na intimiderende berichten en signalen – gedwongen zag af te zien van deelname aan De Nacht van de Vluchteling. “Jammer, want we moeten juist met elkaar in gesprek blijven. Dit beleid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”
In het najaar werkt De Asielzoekmachine in samenwerking met de diverse uitvoeringsorganisaties en deelnemers een aantal van de ideeën verder uit. Ook kunnen er nog nieuwe ideeën worden ingediend via de website.
De Asielzoekmachine is een crossmediaal project dat het asielbeleid onderzoekt. Hoe werkt het? En hoe zouden we willen dat het werkt? Het bestaat uit een webdocumentaire, uit een reeks brainstorms en tentoonstellingen, een radiodocu-tweeluik over de geschiedenis van het Nederlandse asielbeleid, in samenwerking met radiomaker Laura Stek, en een tv-documentaire over oplossingen voor de Europese crisis.

Tv-documentaire
Uitzending gemist? De televisiedocumentaire van De Asielzoekmachine over vergezichten en lange termijnoplossingen voor de Europese vluchtelingencrisis, is hier terug te zien: 2Doc, NPO 2.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Zijn alle mensen gelijkwaardig? - verhalenwedstrijd


&

Unite

Doe mee aan Write & Unite! Schrijf een verhaal voor peuters (1 tot 3 jaar) of kleuters (4 tot 6 jaar) met als thema Kleurrijk Gelijk: gelijkwaardigheid voor mensen met alle huidskleuren, en misschien wordt jouw verhaal wel uitgegeven als prentenboek!

Voor

wie

?

Door voorwaarden van onze financierders mogen dit jaar alléén mensen meedoen die legaal in het Koninkrijk der Nederlanden verblijven inclusief de Caribische gebieden: Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zowel amateurs als professionele schrijvers, ongeacht hun leeftijd, gender, oriëntatie en achtergrond mogen een peuterverhaal (1-3 jaar) of een kleuterverhaal(4-6 jaar) insturen. Jonge schrijvers zijn in het bijzonder welkom om aan onze wedstrijd deel te nemen!

Over

het

thema

Tussen 2015 – 2024 wordt het 'Internationaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst' gevierd. Om het decennium mee te vieren, om de Nederlanders met een Afrikaanse afkomst in het zonnetje te zetten en om bij te dragen aan inclusie van alle zwarte inwoners van Nederland, hebben wij voor het thema 'Kleurrijk Gelijk' gekozen.
Nederland is daarnaast, net zoals vele andere landen partij van het “International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-CERD”, neemt maatregelen op het gebied van onderwijs, onderwijs, cultuur en informatie, ter bestrijding van vooroordelen die leiden tot rassendiscriminatie en begrip, tolerantie en vriendschap tussen landen en raciale of etnische groepen bevorderen (artikel 7 van CERD). Met het thema van deze kinderverhalenwedstrijd willen wij op een laagdrempelige en leuke manier aan dezelfde doelen bijdragen. Alsook de beginselen van gelijkwaardigheid en gelijkheid actief uitdragen.
Wij op zoek zijn naar kinderverhalen die de gelijkwaardigheid van mensen met verschillende huidskleuren; in het bijzonder van mensen met een zwarte huidskleur, op een inspirerende manier aan de lezers overbrengen.


De

winnende

verhalen

De winnende verhalen geven de gelijkwaardigheid van mensen van alle huidskleuren op een leuke, grappig, emotionele, inzichtelijke, verrassende of inspirerende manier weer. Het verhaal draagt bij aan positieve ideeën en gevoelens over zwarte mensen. Tevens promoot het winnende verhaal interraciale contacten en vriendschappen onder kinderen (en de volwassenen die het kinderverhaal voorlezen).


In

welke

talen

mag

ik

mijn

verhaal

insturen

?

Kinderverhalen mogen ingestuurd worden in het Nederlands, Engels of Spaans (de werktalen van Inclusive Works) MITS deze vergezeld worden van een Nederlandse vertaling.

De

prijs

De jury kiest twee winnaars: één uit de peutercategorie (1 tot 3 jaar) en één uit de kleutercategorie (4 tot 6 jaar). Beide verhalen worden als prentenboek uitgegeven, zowel in het Engels als in het Nederlands. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in november 2016. De winnende verhalen worden gepresenteerd aan het publiek en voorgelezen door de auteurs.
  

Waar

moet

het

verhaal

aan

voldoen?

 1. Het verhaal richt zich op peuters (1 tot 3 jaar) of kleuters (4 tot 6 jaar);
 2. Het verhaal gaat over wij de gelijkwaardigheid van mensen met verschillende huidskleuren; in het bijzonder van mensen met een zwarte huidskleur en kan dit op een inspirerende manier aan de lezers overbrengen;
 3. Het verhaal telt maximaal 600 woorden (peuters) of 900 woorden (kleuters);
 4. Het verhaal wordt ingestuurd in Nederlands of vergezeld van een Nederlandse vertaling;
 5. Het verhaal bevat geen contextuele beschrijvingen of afbeeldingen;
 6. Het verhaal is niet eerder gepubliceerd;
 7. Het verhaal is ingestuurd voor 1 September 2016 (GMT+1).

De

jury

Peutercategorie
Gerda Havertong (Voorzitter) – actrice en zangeres
Karen Woets is onderzoeker, publicist, redacteur en adviseur op het gebied van jeugdliteratuur
Murth Mossel, entertainer, duizendpoot, comedian, presentator, mc, muzikant en volgens eigen zeggen een nerd


Kleutercategorie
Domenica Ghidei Biidu (Voorzitter) - Mensenrechten juriste, moeder van 3 kinderen. Leest graag (kinder) boeken
Gregor Walz – onderzoeker bij kenniscentrum discriminatie Art.1, leest voor aan kinderen van vrienden, en aan zijn vriendin.
Anne-Marijke Podt - raadslid voor D66 in de gemeenteraad van Utrecht; leest graag en zo vaak mogelijk voor aan dochter Neve van 5
Artwell Cain cultureel antropoloog, onderzoeker en consultant leest graag en schrijft ook korte verhalen
Bella Makatini - Winnares peutercategorie internationale kinderverhalenwedstrijd 2014 en moeder van peuter en kleuter.

 Voor meer info klik hier: http://www.inclusiveworks.eu/Onze-expertise/Projecten/Write-Unite#.V2sRMzVlSM8

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Japanese work and residence rights dutched by surprise attack of Minister Bert Koenders says attorney Luscuere

Today the Dutch Immigration Office (IND) announced on its website a remarkable policy change starting on 1 October 2016. Referring to a yesterday published correspondence between the embassy of the Netherlands, under the responsibility of Minister Bert Koenders, and the Swiss Ministry of Foreign Affairs, it states that an "interpretation" of the Dutch-Switzerland Friendship treaty will revoke the present exemption of the work permit requirement towards Japanese citizens.
Free access
The free access of the Japanese to the Dutch labour market, and other legal benefits concerning their residence, was theoretically confirmed in the elaborated ruling of the Dutch Counsel of State of 19 June 2013, that attracted little attention. However, founded explicitly on the proclamation of the IND at the hearing about the status and implementations of the Swiss treaty, it bared a groundbreaking conclusion that Japanese are equaled to Swiss nationals, who already were equaled to Dutch nationals. Based on the most favorite clause nation in the Japanese trade treaty, they can derive rights from the Dutch-Swiss treaty. In a later ruling on 24 December 2014 the Counsel of State decided in a more practical matter, where the lawfulness of the work permit requirement was at stake.  The Counsel concluded that no governmental consent for employment was required under the Swiss treaty, thus allowing Japanese citizens the same benefit.
Accepted
Reluctantly the government accepted this outcome and explicitly stated that it would follow the court's decision regarding the work permit requirement. The immigration law practice then expected a formalization of the jurisprudence in transparent regulation, loyal towards the considerations of the courts. However, nothing happened, and without a legal basis the IND continued most of the older practice, denying Japanese applicants a Swiss treaty compliant review of their position, bluntly ignoring the decisions of the courts.
 The new "interpretation" of the the treaty makes it void and useless for 99% of the citizens
It turns out that this was just the calm before the storm. Secretly, without even informing the parliament in a footnote in its quarterly immigration update,  the government was working on a way out of this awkward international heritage of the age that Holland sought every opportunity to expand its frontiers and political influence in the rest of the world. It arranged an orchestrated diplomatic correspondence with the Swiss authorities to eliminate the effectiveness of the treaty in regard to their own nationals residing and working on the territory of the other state.
Remarkably, the memo's evade any reference that this agreement should be regarded as an amendment of the treaty. Euphemistically the abrupt cancel of unlimited free choice of residence and work of their citizens is called "a communication" of an "interpretation" of the provision of article 1. Just now, in the view of the ministries,  the right interpretation apparently is to add an invisible disclaimer in the provision that makes it void and useless for 99% of the citizens, whether they are Dutch, Swiss or Japanese.
Not surprising
Seen the present anti-immigration atmosphere in Dutch politics this retreat on itself is not surprising, and it may even be justifiable, but only in a decent and transparent manner, following the strict stipulations of article 91 and 93 of the Constitution and the applicable act that prescribes the administrative procedures, allowing the parliament the right to monitor and give consent. Yes, this would delay the execution and request extra efforts, but it would also allow debate and consideration towards the interest of the people strongly affected by this amendment.
And extra time to adapt to this unprecedented rollback  would certainly be fair to the citizens who already have planned and build their life in the Netherlands on the earlier, now apparently wrong "interpretation" of the treaty - although for at least 15 years towards Swiss, and 3 years towards Japanese citizens, that so called erroneous interpretation was an explicitly acknowledged part of the national law practice.
Expectations may be subject to unsolicited chance, even under good governance. But two single page letters of the states' administration with a very disputable content, provoking enormous consequences to the life of some, may not vaporize the principle of certainty; the prerogative of any self respecting society and its citizens.


Vindplaats: https://www.linkedin.com/pulse/japanese-work-residence-rights-dutched-surprise-attack-luscuereInteressant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Verblijfsblog: Meer rechterlijke controle op besluiten herhaalde asielaanvraag

 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 22 juni 2016 bepaald dat rechters de afwijzing van tweede of volgende asielaanvragen uitgebreider moeten toetsen. Het zogenoemde ‘ne bis in idem’ beoordelingskader wordt losgelaten. Wat betekent dit precies en waarom heeft de Afdeling hiertoe besloten?


Waarom wordt dit beoordelingskader losgelaten?
De Afdeling oordeelt dat een verandering van het beoordelingskader nodig is vanwege de implementatie van de herziene Procedurerichtlijn. De wetgever heeft ervoor gekozen om de beslissystematiek van deze richtlijn in de Vreemdelingenwet 2000 over te nemen. Dit betekent dat de IND opvolgende asielaanvragen op verschillende manieren kan afdoen. De IND kan er voor kiezen de aanvraag niet-ontvankelijk te verklaren (en dus niet inhoudelijk te beoordelen), maar ook om deze als ongegrond (artikel 31 Vreemdelingenwet) of kennelijk ongegrond (artikel 30b Vreemdelingenwet) af te wijzen. Deze verschillende wijzen van afdoening worden afdoeningsmodaliteiten genoemd. De keuze van de afdoeningsmodaliteit ongegrond of kennelijk ongegrond heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de schorsende werking van het beroep tegen de afwijzende beslissing en de lengte van beroeps- en vertrektermijnen (zie ook ons blog Herziene Procedurerichtlijn: verblijf tijdens asielprocedure).
De rechter moet volgens de Afdeling kunnen toetsen of de IND niet ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de specifieke afdoeningsmodaliteit. Daarnaast ziet de Afdeling in recente uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aanleiding om het ne bis in idem-beoordelingskader te verlaten. In deze uitspraken oordeelde het EHRM dat sprake was van een schending van artikel 3 EVRM omdat de autoriteiten opvolgende asielaanvragen van de klagers onvoldoende inhoudelijk hadden beoordeeld. In beide zaken zagen de autoriteiten en rechters af van een inhoudelijke beoordeling van het risico bij terugkeer omdat de asielzoeker de nieuwe feiten of documenten eerder naar voren hadden moeten brengen.
Het is opvallend dat de Afdeling niet verwijst naar artikel 83a Vreemdelingenwet waarmee artikel 46 lid 3 van de herziene Procedurerichtlijn is geïmplementeerd. Deze bepaling vereist, ook in het beroep tegen opvolgende asielaanvragen een ‘een volledig en ex nunc onderzoek van zowel de feitelijke als juridische gronden’. Volgens de Afdeling betekent dit dat ‘dat geen enkel aspect of bestanddeel van een besluit aan rechterlijke toetsing mag zijn onttrokken’. De beperkte rechterlijke toets van inhoudelijke beslissingen van de IND over een opvolgende aanvraag was ook hiermee mogelijk in strijd.
Hoe moet de rechter nu toetsen?
De rechter moet nu in ieder beroep tegen de beslissing over een opvolgende asielaanvraag de beroepsgronden beoordelen. De rechter beperkt zich dus niet meer ambtshalve tot de vraag of sprake is van nieuwe elementen of bevindingen. Als de IND een opvolgende asielaanvraag niet-ontvankelijk heeft verklaard vanwege het ontbreken van nieuwe elementen of bevindingen, dan zal de rechter toetsen of de IND terecht tot die conclusie is gekomen (als de asielzoeker daar in beroep over klaagt).
Daarnaast mag de rechter toetsen of de IND niet ten onrechte gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om de opvolgende asielaanvraag vanwege het ontbreken van nieuwe elementen of bevindingen niet-ontvankelijk te verklaren. De woorden ‘niet ten onrechte’ betekenen dat de IND beslisruimte heeft en dat de rechter in zijn toetsing enige afstand moet houden. De IND moet bij de beslissing om een opvolgende asielaanvraag niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond te verklaren een afweging maken tussen het belang van de vreemdeling (tot inhoudelijke beoordeling van zijn opvolgende aanvraag) en het belang van rechtszekerheid (dat besluiten op een zeker moment definitief worden). Ook die afweging mag de rechter dus, zij het enigszins terughoudend, toetsen.
Dit betekent dat de rechter voortaan altijd de asielbeslissing kan toetsen op basis van de door de asielzoeker aangevoerde beroepsgronden. De rechter wordt niet langer beperkt door het ne bis in idem-beginsel.


 Lees hier het hele artikel: https://verblijfblog.nl/2016/06/22/meer-rechterlijke-controle-op-besluiten-herhaalde-asielaanvraag/

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Hoor- en beslismedewerker bij de IND

Beschrijving

Over de functie Wanneer je onze selectieprocedure met succes hebt doorlopen word je 5 tot 8 weken intern opgeleid en ingewerkt. Daarna begint je opdracht in de rol van hoor- en/of beslismedewerker bij de IND.

In je functie als hoor- en beslismedewerker maak je een wezenlijk onderdeel uit van het juridische traject dat vreemdelingen, die naar Nederland zijn gekomen, doorlopen. In het bijzijn van een tolk hoor je de vreemdelingen en/of beslis je op aanvragen voor verblijfsvergunningen of verzoeken om het Nederlanderschap. Kennis van het algemeen bestuursrecht (AWB) is gewenst en kennis van vreemdelingenrecht is een sterke pré.

Als hoormedewerker:
• Informeer je vreemdelingen over de procedure
• Hoor je vreemdelingen om inzicht te krijgen in de zaak
• Stel je desgewenst voor om een onderzoek uit te voeren
• Maak je een conceptverslag over de bevindingen
• Verstrek je informatie en advies ten behoeve van de procedure

Als beslismedewerker:
• Beoordeel je of het dossier volledig is en voldoet aan de formele procedureregels
• Onderzoek je de ingediende documenten en analyseer je deze inhoudelijk
• Bestudeer je de relevante beleidsregels, de geldende instructies, de jurisprudentie en relevante ambtsberichten
• Voer je overleg met betrokkenen bij de zaak (IND-medewerkers, gemachtigde)
• Analyseer je het dossier op juridisch-inhoudelijke aspecten en weeg je de in het geding zijnde belangen;
• Stel je eventueel voor aanvullend onderzoek te verrichten
• Stel je wanneer nodig voor (de vertegenwoordiger van) de aanvrager/referent (nader) te horen
• Vorm je je een oordeel over de zaak, stel je na overleg de conceptbeslissing op en laat je deze nakijken en tekenen
• Draag je zorg voor de afhandeling van de beslissing (administratief en procedureel)
• Doe je voorstellen over het vervolgtraject van de behandeling
• Adviseer je diverse instanties (rijksoverheden, gemeenten, werkgevers) over aan de zaak gerelateerde aangelegenheden of verzoeken
• Volg je ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering van het beleid, de wet- en regelgeving op het gebied van het vreemdelingenrecht en de uitspraken hierover


Functie-eisen Arbeidsvoorwaarden Yacht biedt goede arbeidsvoorwaarden, zoals een concurrerend salaris en gunstige secundaire voorwaarden, een contract voor bepaalde tijd en legio ontwikkelingsmogelijkheden. Ook na de opleidings- en inwerkperiode voor aanvang van de opdracht, heeft Yacht Legal aandacht voor je persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Daarnaast organiseren we met regelmaat netwerk- en kennisbijeenkomsten evenals informele bijeenkomsten.

Heb je interesse en voldoe je aan bovenstaande criteria dan zien we jouw cv en motivatie graag op korte termijn van je tegemoet via de 'solliciteer' button.

Bedrijfsinformatie Onze opdrachtgever is dé toelatingsorganisatie van Nederland en verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Contactinformatie Voor meer informatie neem je contact op met Annemarie Roscam Abbing - Toet via telefoonnummer +31 0651614269

Werken voor Yacht
Yacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.

Vereisten

Wat maakt jou een goede hoor- en beslismedewerker bij de IND? Je bent: • flexibel • sterk in oordeelsvorming • integer • klantgericht • resultaatgericht • een teamspeler • goed in plannen en organiseren • leergierig Wat breng je mee aan kennis en...

Kenmerken

Bedrijf
Yacht
Werkuren
Fulltime
Hier staat de vacature: http://vacatures.trovit.nl/listing/hoor-en-beslismedewerker.1qQ1Q1nt2Uu
Goed voorbereid gaan solliciteren:


Hier te koop: Je kunt het boek kopen bij Bol.com middels deze link en zo steun je ons ook nog eens mooi.

Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

22 juni 2016

VACATURE: Programmabegeleider Hardenberg, 32 tot 36 uur COA

 Uren
32 - 40 uur
Locatie Heemserveen,
Hardenberg
Salarisindicaties 0-5.000
Opleidingsniveau HBO / bachelor
Organisatie Start People Deventer LA

Contactpersoon 0570613560Omschrijving

Voor het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) locatie Hardenberg zijn wij op zoek naar Programmabegeleiders. In de functie van Programmabegeleider werk jij in de opvang van asielzoekers op één van onze locaties. De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:
 • Je signaleert spanningen, spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en intervenieert.
 • Je coördineert, organiseert en geeft uitvoering aan de uit te voeren programma's.
 • Je organiseert en voert informatiebijeenkomsten en trainingen uit in het kader van terugkeer, oriëntatie en kennis van de Nederlandse samenleving.
 • Je voert individuele gesprekken met asielzoekers en draagt zorg voor een goed dossiervorming.
 • Je voert sanctionerings- en stimuleringsbeleid uit.
 • Je organiseert en bemenst de informatiebalie.
 • Je werkt actief samen met collega's op het centrum en professionals van andere organisaties die met vreemdelingen werken voor afstemming en uitwisseling van informatie.

Functie eisen

 • Opleidingsniveau: HBO, met (voorkeur) een diploma van een sociaal agogische of maatschappelijke opleiding.
 • Affiniteit met de doelgroep, houden van aanpakken en een flexibele instelling.
 • Een professional met minimaal 2 jaar aantoonbare en relevante ervaring met agogische vaardigheden en methodische gespreksvoering.
 • Uitstekende schriftelijke vaardigheden, o.a. registreren en rapporteren (digitaal).
 • Uitstekende mondelinge vaardigheden.
 • Bereidheid tot onregelmatig werken.
 • Ervaring met multiculturele communicatie en het werken met groepen.
 • Ervaring met digitaal werken ten behoeve van actuele dossiers.
 • In staat zijn om spanningen te signaleren en lastige gesprekken te voeren over ongewenst gedrag.
 • Samenwerkings- en communicatieve vaardigheden met in- en externe partijen
 • Ervaring met het geven van groepsvoorlichting of geven van trainingen
 • In bezit van geldig BHV- en Agressie certificaat of bereidheid deze voorafgaand aan dienstverband te volgen.
Bron: http://www.joof.nl/vacature-programmabegeleider-hardenberg-32-tot-36-uur-hardenberg/


Goed voorbereid gaan solliciteren:


Hier te koop: Je kunt het boek kopen bij Bol.com middels deze link en zo steun je ons ook nog eens mooi.


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

VACATURE: Baliemedewerker burgerzaken


Baliemedewerker burgerzaken

ZEIST

Voor de gemeente Zeist zijn wij per direct op zoek naar een tijdelijke baliemedewerker burgerzaken. Het gaat om een tijdelijke vervanging van een medewerker.
Het gaat om een functie van 36 uur per week voor een periode van minimaal 6 tot 8 weken.

De werkzaamheden zijn:

Alle voorkomende burgerzakenproducten aan de frontoffice:

-Het aanvragen van id documenten aan (reisdocument, rijbewijs);
-Het verwerken van diverse uittreksels (BRP, VOG en gegevensverstrekking);
-Aangifte binnengemeentelijke en intergemeentelijke verhuizingen (inclusief verwerking);
-Je signaleert adresonderzoek;
-Je wijzigt naamgebruik en geheimhouding;
-Je verstrekt producten aan de servicebalie.

De volgende werkzaamheden behoren ook tot het takenpakket:

-Het in behandeling nemen van aanvragen van vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoorten;
-Het omwisselen van een buitenlands rijbewijs;
-Het verstrekken van akten BS
-Het opmaken van akten BS (geboorte, overlijden en erkenning)
-Het scannen, verzenden en inklaren van documenten.

Functie-eisen:

-Je beschikt over minimaal MBO4 werk- en denkniveau;
-Je hebt recente- en relevante werkervaring bij gemeentelijke instantie;
-Je kunt goed zelfstandig werken en bent flexibel;
-Je bent bekend met de werkzaamheden RAAS en RDW.

Het salaris voor deze functie ligt tussen € 2200,- en € 2800,- bruto per maand en is afhankelijk van je werkervaring en achtergrond.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.
Uren per week: fulltime
Contract: tijdelijk

Hier gevonden http://www.uitzendbureau.nl/vacature/6563323-baliemedewerker-burgerzaken?


Interessant artikel? Deel het eens met uw netwerk en help mee met het verspreiden van de bekendheid van dit blog. Er staan wellicht nog meer artikelen op dit weblog die u zullen boeien. Kijk gerust eens rond. Zelf graag wat willen plaatsen? Mail dan webmaster@vreemdelingenrecht.com In verband met geldwolven die denken geld te kunnen claimen op krantenartikelen die op een blog als deze worden geplaatst maar na meestal een dag voor de krantenlezers aan leeswaardigheid hebben ingeboet terwijl wij vreemdelingenrecht specialisten ze soms wel nog jaren gebruiken om er een kopie van te maken voor een zaak ga ik over tot het plaatsen van alleen het eerste stukje. Ja ik weet het: de kans dat u doorklikt is geringer dan wanneer het hele artikel hier staat en een kopie van het orgineel maken handig kan zijn voor uw zaak. Wilt u zelf wat overnemen van dit weblog. Dat mag. Zet er alleen even een link bij naar het desbetreffende artikel zodat mensen niet alleen dat wat u knipt en plakt kunnen lezen maar dat ook kunnen doen in de context.

Recente berichten


en meer

BOl.com

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator

Lekker gemakkelijk: Neem een e-mail abonnement op deze blog

Leuk dat u vandaag deze weblog leest! Wist u dat u zich kan aanmelden voor een e-mail abonnement? Wanneer ik dan nieuwe berichten plaats krijgt u hooguit eens per dag een mailtje met een overzicht van de nieuwe berichten. Die berichten kunnen gaan over wat er in de krant staat over asielzoekers, migranten of politieke strubbelingen over het vreemdelingenbeleid, maar het kunnen ook interessante uitspraken van de rechtbank of de Raad van State betreffen of nieuw beleid van meneer Teeven. Een abonnement kost u niets. Het enige wat u hoeft te doen is op onderstaande link te klikken en later er om te denken dat u uw wens bevestigt (u krijgt hiervoor een engelstalig mailtje van feedburner dus let op uw spamfilter!!!!)

Subscribe to Vreemdelingenrecht.com blog by Email

Vreemdelingenrecht.com blog Headline Animator